ISALA

Verwijzerstevredenheidsonderzoek

Om de mening van onze verwijzers over de medisch specialistische vakgroepen van Isala te weten voert Isala jaarlijks een verwijzerstevredenheidonderzoek uit. Hierbij gaat het om de ervaringen met betrekking tot de samenwerking, communicatie, deskundigheid, organisatie en patiëntgerichtheid.

  • Aan het begin van elk jaar ontvangen alle verwijzers per e-mail een digitale vragenlijst. Om de belasting te beperken krijgt elke huisarts maximaal 2 vakgroepen per jaar ter beoordeling.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Het bureau rapporteert de resultaten anoniem aan Isala. Het ziekenhuis is op geen enkele wijze in staat gegevens te achterhalen.
  • Het onderzoeksrapport wordt geplaatst op het afgeschermde deel van de website van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ). 
  • Het rapport wordt gebruikt voor een gesprek tussen de vakgroep en huisartsen om aanbevelingen en eventuele verbeterpunten op te pakken.

Kwaliteitsvisitaties vakgroepen Isala

In overleg met het bestuur van de regionale huisartsenvereniging en MCC Klik is ervoor gekozen om het verwijzerstevredenheidsonderzoek aan te laten sluiten op de planning van de kwaliteitsvisitaties van medisch specialistische vakgroepen. Elke vakgroep van Isala wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap vanuit de eigen beroepsvereniging. Het doel is kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan de patiënt. Als onderdeel van de visitatie wordt huisartsen gevraagd ervaringen te delen over de samenwerking met de vakgroep. De deelname van huisartsen aan de visitatie ziet er als volgt uit:

  • De relatiebeheerder huisartsen benadert één of twee huisartsen die namens de overige huisartsen geïnterviewd worden door de visitatiecommissie.
  • De delegatie van huisartsen brengt de gewogen mening van de huisartsen geanonimiseerd in tijdens het visitatiegesprek.