Contact
  1. Isala slaagt voor VIPP audit Medicatie

Isala heeft de medicatiedoelstellingen behaald binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP). Daarmee is de controle van thuismedicatie voorafgaand aan behandeling in het ziekenhuis verbeterd en kan Isala nu digitale recepten versturen. Belangrijke stappen in het veiliger maken en verder digitaliseren van het medicatieproces.

M. Tromp, P. van Egmond en A. Alkhalaf

Apotheker Maike Tromp, ziekenhuisapotheker Pleun van Egmond en maag-, darm- en leverarts Alaa Alkhalaf zijn nauw betrokken geweest bij het behalen van de VIPP doelstellingen Patiënt & medicatie.

Controle van thuismedicatie

Het totale VIPP programma bestaat uit twee onderdelen: Patiënt & informatie en Patiënt & medicatie. De eerste audit stond in het teken van Medicatie. Ziekenhuisapotheker Pleun van Egmond en apotheker Maike Tromp: 'We hadden twee belangrijke doelstellingen. Het uitvoeren van klinische en poliklinische medicatieverificatie en het digitaal versturen van recepten aan apotheken in de regio.' Medicatieverificatie houdt in dat wanneer een arts voor een patiënt iets wil voorschrijven, hij de thuismedicatie raadpleegt om daarmee het medicatieoverzicht van de patiënt in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) compleet en actueel te maken. Dat kan met informatie van het LSP (Landelijk Schakelpunt) als de patiënt bij zijn apotheek toestemming heeft gegeven om de aflevergegevens te delen. Maike: 'Met LSP gegevens kan een arts controleren welke medicatie al in gebruik is en of het medicijn past bij de andere medicijnen. Bovendien kan een arts door anderen voorgeschreven geneesmiddelen overnemen in het EPD. Dat zorgt voor een volledig en actueel dossier. Dit kunnen zorgverleners binnen Isala gebruiken bij hun consult en de patiënt kan dit via MijnIsala ook inzien.'

Digitale recepten

De tweede doelstelling van het onderdeel Patiënt & Medicatie is het digitaal voorschrijven van recepten. Maike: 'Huisartsen sturen al lange tijd digitale recepten, maar vanuit het ziekenhuis wordt nog steeds gebruik gemaakt van de fax of er wordt een geprint recept meegegeven aan de patiënt. Via het LSP kunnen we nu de recepten rechtstreeks naar de apothekers in de regio sturen. In drie maanden tijd zijn meer dan 90 apotheken rondom Meppel en Zwolle aangesloten. Het te behalen percentage van dertig procent versturen van digitale recepten is dan ook ruimschoots gehaald. Poliklinisch wordt momenteel zelfs meer dan de helft van de recepten digitaal verstuurd en dit percentage stijgt iedere dag een beetje.'

VIPP

VIPP is het implementatieprogramma van het ministerie van VWS om zorginstellingen te stimuleren de patiënt versneld toegang te geven tot zijn eigen medische gegevens en tevens het medicatieproces te verbeteren. Daarvoor is subsidie vrijgemaakt. Voorwaarde is wel dat het ziekenhuis aan een aantal minimum eisen voldoet. Wat betreft het medicatieproces heeft Isala de doelstellingen gehaald. Later dit jaar volgt de audit voor het deel Patiënt & Informatie.

Meer informatie 

MijnIsala is de beveiligde website, waarmee alle patiënten van Isala delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Ga voor meer informatie naar: MijnIsala.