Contact

Samen duurzaam

  1. Samen duurzaam

Isala maakt werk van duurzaamheid en wil bewustzijn creëren over de impact van zorg op klimaat en milieu, en de invloed hiervan op gezondheid. Als ziekenhuis erkennen we onze rol en streven we naar duurzaamheid. We willen de zorgsector en samenleving veerkrachtiger maken tegen klimaatuitdagingen en de gezondheid nu en in de toekomst beschermen.

Isala heeft zich aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, een belangrijke stap om de zorgsector duurzamer te maken. Deze deal omvat vijf thema's: gezondheidsbevordering, bewustwording, CO2-uitstoot verminderen, circulair werken en het verminderen van de milieubelasting door medicatiegebruik. Deze inspanningen strekken zich uit over de periode 2023 tot en met 2026.

Binnen Isala is er al veel vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. Het beleid over de energietransitie van Gebouwbeheer heeft Isala in staat gesteld om nu al aan de normen van 2030 te voldoen. Bovendien heeft het ziekenhuis in Zwolle een modern en duurzaam gebouw, terwijl het ziekenhuis in Meppel volledig gasloos is.

Om duurzaamheid te bevorderen, heeft Isala ongeveer 25 Green Teams en een strategisch programma rond duurzaamheid. De Green Teams zijn ontstaan uit intrinsieke motivatie van collega's op verschillende afdelingen. Ze faciliteren en verbinden mensen om gezamenlijk duurzame doelen na te streven.

Isala richt zich op gezondheidsbevordering en kennisvergroting voor het personeel en de patiënten over hun leefomgeving, voeding en leefstijl. Zowel in de thuissituatie als in en rondom de eigen zorglocatie.

Hoewel er al veel vooruitgang is geboekt, is circulariteit van materialen en grondstoffen nog een uitdaging. Dit vereist zorgvuldige besluitvorming en een afweging van duurzaamheid en betaalbaarheid op afdelingsniveau.

We gaan de uitdagingen die er zijn in Isala vastberaden aan. Zo blijven we samen met anderen bouwen aan een groenere zorgsector. Met een sterke focus op duurzaamheid en een toegewijd team van medewerkers, zet Isala zich in voor een gezondere planeet en een betere zorg voor iedereen. Samen Duurzaam, op weg naar een duurzame toekomst voor de zorg.

Ervaringen