Contact

Waardegedreven zorg

  1. Waardegedreven zorg

​Bij Isala staat patiëntwaarde op één. Daarmee bedoelen we dat medewerkers en specialisten van Isala de zorg voor patiënten voortdurend verbeteren. We volgen daarbij de principes van waardegedreven zorg.

Door te focussen op zorguitkomsten die voor patiënten belangrijk zijn én deze af te zetten tegen kosten, voegen we waarde toe. Bij zorguitkomsten gaat het om klinische uitkomsten, kwaliteit van leven - dit zijn de zogenaamde PROMs - en patiëntervaringen, ook wel PREMs genoemd. Kosten moet je daarbij ruim zien: niet alleen de euro’s maar ook kijken naar verspillingen in het proces, zoals het afzeggen van afspraken en het nodeloos vaak terugkomen van patiënten. Het accent ligt echter op het verbeteren van de gezondheidsuitkomsten voor een specifieke patiëntengroep.

De definitie van Michael Porter

Bij waardegedreven zorg gaat het dus om:

  • Het optimaliseren van de zorgketen rondom een specifieke patiëntengroep; Het bespreken van uitkomsten in de spreekkamer, zodat samen gekeken kan worden welke behandeling het beste past bij de wensen van de patiënt.
  • Het verbeteren van de zorg op basis van data.

Daarbij gaan we uit van een paar principes:

  • Het gaat om een patiëntengroep met een gelijke zorgvraag voor wie dezelfde gezondheidsuitkomsten relevant zijn; denk daarbij bijvoorbeeld aan borstkanker- of COPD-patiënten of patiënten met een kinderwens.
  • Voor de behandeling hiervan is een multidisciplinair team nodig die idealiter kijkt naar het hele zorgproces (keten), beginnend met de hulpvraag van de patiënt en eindigend totdat het zorgtraject is afgesloten.
  • Patiënten worden hierbij betrokken, zodat zij aan kunnen geven wat voor hen belangrijk is.

Van 'What's the matter?' naar 'What matters to you?'

arts bespreekt uitslag met patiënt

Werken in zorgketens

Isala heeft sinds 2017 ervaring met het werken volgens de waardegedreven zorgprincipes. We leren steeds beter om gezondheidsuitkomsten en kosten inzichtelijk te maken. Medewerkers en specialisten geven aan dat de kwaliteit van zorg en samenwerking binnen de zorgketen verbetert. Isala heeft er daarom voor gekozen om het werken in zorgketens centraal te stellen om zodoende patiëntwaarde te creëren.

Ervaringen