Contact

Convenant Medische technologie

  1. Convenant Medische technologie

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’ opgesteld.

Dit convenant wordt mede onderschreven door Revalidatie Nederland (RN). Isala hanteert het Convenant Medische Technologie waarbij het gehele proces van aanvraag tot verwijderen van een artikel wordt vastgelegd in het productdossier. Dit betekent dat alle producten die Isala aanschaft een CE-certificaat dienen te krijgen van de leverancier en zo nodig een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal.

Naast de wettelijke verplichtingen vraagt Isala via een speciaal formulier ook alle inhoudelijk informatie op van een product. Dit formulier wordt gebruikt om het product goed in het bestelsysteem te krijgen met de juiste omschrijving, toepassing, prijs en afname.

Ervaringen