Contact

Patiëntveiligheid

  1. Patiëntveiligheid

Uw veiligheid is onze zorg. In het ziekenhuis komt u voor onderzoek, behandeling, operatie en/of een opname op een verpleegafdeling. U krijgt in het ziekenhuis vaak te maken met meerdere hulpverleners en meerdere afdelingen.

Dit vraagt om onderlinge afstemming en samenwerking. Het is onze verantwoordelijkheid om risico's te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken, zodat onze patiënten een veilig verblijf in ons ziekenhuis hebben.

Onze visie op veiligheid

Helaas gebeurt er wel eens iets wat niet de bedoeling was. Wij willen dat daar in alle openheid over wordt gesproken, zodat we er alles aan kunnen doen om herhaling te voorkomen. Het gaat dan niet om het aanwijzen van een schuldige, maar om het verbeteren van onze processen. Medewerkers worden daarom gestimuleerd alles te melden wat niet de bedoeling was. Deze meldingen vormen een bron van informatie om verbeteringen door te voeren. Kortom, wij leren van vergissingen en nemen maatregelen om te voorkomen dat deze fouten opnieuw gemaakt worden.

Wat kunt u zelf doen?

De zorgverleners van Isala zijn verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Wat is veilige zorg? Veilige zorg wil bijvoorbeeld zeggen dat u de juiste medicijnen krijgt en dat wij u de juiste behandeling geven, passend bij uw situatie. U kunt een bijdrage leveren aan veilige zorg en er samen met ons voor zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden. Zes praktische tips:

  1. Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand.
  2. Geef het aan als u iets niet begrijpt.
  3. Als u geopereerd moet worden, bespreekt u dan vooraf het verloop van de operatie met uw arts.
  4. Schrijf op welke medicijnen u gebruikt.
  5. Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht.
  6. Volg de instructie en adviezen goed op.

Deze tips kunt u ook vinden op de patiëntveiligheidskaart 'Help mee aan uw veilige behandeling!'. Deze kaart is een handreiking voor u en is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Isala. Een aantal verpleegafdelingen in het ziekenhuis werkt met deze handreiking. U vindt deze tips ook in de opnamefolder.

Ervaringen