Contact
Kopbeeld

Afspraak op de polikliniek

  1. Afspraak op de polikliniek
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de polikliniek in Isala. Op de polikliniek houden specialisten spreekuur en kunt u terecht voor kleine onderzoeken en behandelingen.

Voor een eerste bezoek aan de polikliniek heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of verloskundige. Zonder geldige verwijzing vergoedt uw zorgverzekeraar uw bezoek aan de polikliniek of behandeling niet. U betaalt dan zelf de kosten. Voor vervolgafspraken in het ziekenhuis heeft u geen verwijzing nodig.

Afspraak maken

U kunt uw afspraak voor uw polikliniekbezoek telefonisch of via MijnIsala maken bij het betreffende specialisme.

Hoe werkt het?

Uw huisarts verwijst u naar een specialist. U krijgt dan van uw huisarts direct een patiëntbericht of verwijskaartje mee of u ontvangt op een later tijdstip een e-mail. Hierin staat duidelijk hoe u zelf de afspraak maakt. Twee werkdagen na uw bezoek aan uw huisarts, kunt u kiezen uit:

  • Bellen met de polikliniek. Het telefoonnummer staat in het patiëntbericht. Eén van onze medewerkers plant dan samen met u een datum en tijdstip. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, naam zorgverzekeraar en polis- of relatienummer, naam en woonplaats van uw huisarts.
  • Via MijnIsala kunt u delen van uw medisch dossier bij Isala inzien. Ook kunt u bepaalde afspraken bij Isala zelf online maken. Of dit mogelijk is voor uw afspraak, staat in het patiëntbericht. U logt in op MijnIsala.nl met uw DigiD en bevestigt uw aanmelding met de extra controle via sms. Ga naar ‘Afspraken’ en kies voor ‘Eerste afspraak maken’. MijnIsala is toegankelijk voor patiënten van Isala die een geldig DigiD hebben.

Afspraakherinnering

Wist u dat u twee werkdagen voor uw poliklinische afspraak een afspraakherinnering kunt ontvangen per sms of e-mail? Een handig hulpje om aan uw afspraak te denken. Deze extra service geldt voor alle specialismen van Isala. Om hiervan gebruik te maken, ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Die kunt u als doorgeven:

  • Via MijnIsala.nl (login met uw DigiD en bevestig uw aanmelding met de extra controle via sms, ga naar ‘Mijn gegevens’).
  • Bij de Centrale balie in de Centrale hal.

Afspraak verzetten

Kunt u niet naar uw afspraak op de polikliniek komen? Geeft u dit dan aan ons door, minimaal 24 uur voorafgaand aan uw afspraak. Dan kunnen wij iemand anders helpen in uw plaats. Als u wilt, kunt u direct een nieuwe afspraak maken.

Vervolgafspraak

Is er na uw bezoek aan de polikliniek een vervolgafspraak nodig? Dan kunt u deze direct maken bij de balie van de polikliniek of u hoort daar hoe u de afspraak op een later moment zelf kunt maken.

Naar het ziekenhuis

Als u naar uw afspraak op de polikliniek gaat, is het belangrijk dat u bij uw (eerste) afspraak het volgende meeneemt:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
  • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis);
  • actueel medicatie-overzicht van uw apotheek;
  • de verwijsbrief van uw huisarts, specialist of verloskundige. Vaak verwijst een huisarts u digitaal door naar het ziekenhuis en krijgt u geen verwijsbrief mee. De brief staat dan al in uw medisch dossier.

Aanmelden bij de aanmeldzuil in Zwolle, Kampen en Heerde

Als u een afspraak heeft op de polikliniek in Isala Zwolle, Kampen of Heerde, registreert u zich bij de aanmeldzuil met uw identiteitsbewijs. De aanmeldzuil heeft een groot beeldscherm, waarop duidelijk wordt uitgelegd hoe het aanmelden verloopt. Voor meer informatie kunt u de folder Aanmelden bij de digitale aanmeldzuil lezen.

Registratie bij de Centrale balie in Meppel en Steenwijk

Als u nog niet eerder als patiënt in Isala Diaconessenhuis bent geweest, moet u eerst een patiëntenkaart laten maken. Dit kan bij de receptie van het ziekenhuis. Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.

Let op
Vanaf 9 oktober 2019 meldt u zich ook in Isala Meppel en Steenwijk aan bij de aanmeldzuil.

Het gesprek

In tien minuten een goed gesprek voeren met uw dokter is een hele kunst. Toch vormt dat gesprek de basis voor ingrijpende beslissingen over bijvoorbeeld wel of niet opereren. Een goede voorbereiding voor het gesprek met uw arts is daarom belangrijk. In de folder Gesprek met de medisch specialist staan tips ter voorbereiding op uw gesprek.

Uitslag van het onderzoek

Als u door uw huisarts naar een onderzoeksafdeling van onze polikliniek bent verwezen (bijvoorbeeld de röntgenafdeling of het laboratorium), dan krijgt u de uitslag te horen van uw eigen huisarts.

Bent u door een medisch specialist doorverwezen, dan krijgt u van hem of haar de uitslag van de onderzoeken. Dit gebeurt telefonisch of tijdens uw vervolgafspraak op de polikliniek. Dan komt ook de eventuele verdere behandeling aan de orde. De uitslag is ook terug te vinden via MijnIsala. U logt in met uw DigiD en bevestigt uw aanmelding met de extra controle via sms. Ga naar ‘Dossier’ en kies voor ‘Uitslagen’. Het duurt 0 tot 7 dagen na uw afspraak, voordat u uw uitslag kunt zien. Sommige gegevens zijn pas te zien na het gesprek met uw arts.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.