Contact

Connected care

  1. Connected care

De zorg verplaatst zich de komende jaren steeds meer vanuit het ziekenhuis naar huis. Dankzij innovaties zoals thuismonitoring  is het mogelijk om minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Zorg steeds vaker thuis

Dit scheelt u als patiënt kostbare (reis)tijd. Daarnaast is er de komende jaren minder zorgpersoneel beschikbaar en dat vraagt van ons als ziekenhuis om ons zorgaanbod slimmer en anders te organiseren. Isala heeft de ambitie om deze nieuwe vormen van zorg de komende jaren verder te ontwikkelen. Zo zorgen we er voor dat zorgprofessionals aandacht kunnen geven aan de patiënten die dit het hardst nodig hebben; Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet.

Bij Isala noemen we deze ontwikkeling om steeds meer zorg op afstand mogelijk te maken Connected Care. De term ‘connected care’ slaat op de verbinding met het ziekenhuis die de patiënt heeft bij deze zorg. Vormen van connected care zijn bijvoorbeeld telemonitoring waarbij u, terwijl u thuis herstelt of behandeld wordt, via een app of speciale meetapparatuur op afstand begeleiding ontvangt. Of bijvoorbeeld een app waarbij u tips krijgt ter voorbereiding op een behandeling of bij herstel van een operatie.

Zorg Dichtbij

In onze podcast Zorg Dichtbij, hoor je verhalen van patiënten en zorgprofessionals over deze zorg thuis. Met even goede of zelfs betere zorg dan in het ziekenhuis. Met slimme oplossingen is het mogelijk om minder vaak naar het ziekenhuis te komen en juist meer contact te hebben met je arts of verpleegkundige. Ontdek welke zorg thuis in je vertrouwde omgeving kan plaatsvinden. Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet.

Zorg op afstand en samenwerking in de regio

Om zorg op afstand mogelijk te maken werkt Isala steeds meer samen met andere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleging, in de regio. Op 1 november 2021 is het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) opgericht als onderdeel van Connected Care. In eerste instantie zijn er veel COVID-patiënten thuis gemonitord en begeleid vanuit het MCB en de daar werkzame Connected Care verpleegkundigen. Inmiddels worden er ook veel andere patiënten door het MCB thuis begeleid.

Connected Care Center

Om zorg op afstand mogelijk te maken en specialismen te ondersteunen bij het vormgeven van deze nieuwe manieren van zorg heeft Isala een Connected Care Center (CCC). 

Ervaringen