Contact
  1. Isala en St Jansdal werken samen in thuismonitoring COVID patiënten

Het aantal besmettingen met COVID neemt weer toe. Dat zorgt ook voor meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen Isala en St Jansdal zijn goed voorbereid op een toename van coronapatiënten en zijn daarom een samenwerking aangegaan.

ingang ziekenhuis St Jans dal

Door deze samenwerking tussen twee nabij gelegen ziekenhuizen kunnen COVID patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis St Jansdal vanaf nu eerder naar huis. De ziekenhuiszorg wordt dan thuis voortgezet, door verpleegkundigen van Isala. Zij monitoren deze patiënten op afstand door middel van een app. Ook hebben zij dagelijks telefonisch contact met deze patiënten. Als het nodig is wordt contact opgenomen met de eigen longarts van het St Jansdal, die zal beslissen of er iets veranderd moet worden aan de behandeling.

Vertrouwede omgeving

Voor patiënten is het prettig wanneer ze eerder naar huis kunnen met zuurstof om daar verder te herstellen van een COVID besmetting. Isala heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 300 patiënten thuis gemonitord en heeft daar dus veel ervaring mee opgedaan. De patiënt thuis in zijn vertrouwde omgeving en een bed vrij in het ziekenhuis zodat er meer ruimte is voor andere patiënten.

Telefonisch contact

Patiënten van St Jansdal die stabiel genoeg zijn om naar huis te gaan maar nog wel extra zuurstof nodig hebben, worden vanaf nu in de gaten gehouden door de verpleegkundigen van het Medisch Coördinatie Bureau van Isala. Samen met de patiënt start de verpleegkundige van St Jansdal de thuis monitoring op. Via de Luscii app geven patiënten thuis aan hoe het met ze gaat. Wat is bijvoorbeeld het percentage zuurstof in het bloed? Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact met een verpleegkundige van het Medisch Coördinatie Bureau van Isala. Zij kan als het nodig is makkelijk contact opnemen met een longarts. De longartsen van het St Jansdal blijven eindverantwoordelijk voor deze patiënten.

Meer bedden vrij

COVID patiënten thuis monitoren is een van de adviezen van het expertteam COVID zorg ziekenhuizen omdat op deze manier meer bedden vrij blijven voor de reguliere zorg. Niet ieder ziekenhuis kan zelf een monitoring centrum organiseren. Dat is de reden waarom Isala en het St Jansdal kun krachten bundelen. De ziekenhuizen evalueren deze samenwerking na een aantal maanden.

 

Gerelateerd nieuws