ISALA

Kwaliteit en veiligheid

Hoe presteert Isala, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, veiligheid en patiënttevredenheid? Wij houden allerlei gegevens bij om te bewaken of we goede zorg leveren en om verantwoording af te leggen over onze kwaliteit. Op diverse sites en in documenten zijn deze scores terug te vinden.
U kunt onze prestaties op verschillende websites vinden.

Kwaliteitsvenster.nl
Het Kwaliteitsvenster bestaat uit tien onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe hun ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van een eerdere jaren, een landelijke gemiddelde en/of de norm. Op het Kwaliteitsvenster kunt u zien hoe Isala scoort op de volgende 10 kwaliteitsindicatoren: patiëntenervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties en tevredenheid van medewerkers.

   

www.ziekenhuizentransparant.nl
Dit is een website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Alle Nederlandse ziekenhuizen geven antwoord op dezelfde vragen. De vragen en antwoorden zijn erkende kwaliteitsindicatoren van de zorg. Ze gaan over meetbare aspecten van de gezondheidszorg. Ze geven een aanwijzing over bijvoorbeeld de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid. De belangrijkste vragen waarop we ieder jaar antwoord geven, is de Basisset Zorginhoudelijk. Dit zijn vragen over medische zaken, bijvoorbeeld:

  • Hoeveel gevallen van decubitus (doorliggen) komen er voor?
  • Hoeveel operaties worden er afgezegd?
  • Hoe staat het met de pijnbestrijding (de ‘pijnscore’ van patiënten na een operatie)?
  • Hoeveel opnames en heropnames zijn er voor hartfalen?

Deze kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra
  • Orde van Medisch Specialisten

Elk jaar opnieuw beantwoorden de ziekenhuizen de vragen. Op 15 april zijn de gegevens van het jaar ervoor bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt de gegevens voor haar toezicht.

www.kiesbeter.nl
Dit is een site van de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ziekenhuizen vullen deze site deels zelf, deels vermeldt het Ministerie de officiële kwaliteitsindicatoren (zie hierboven).

www.zichtbarezorg.nl
De ziekenhuizen hebben samen met de Consumentenbond, de NPCF en een aantal andere partijen ook een aantal indicatoren bepaald voor de kwaliteit van de zorg:

  • Zorginhoudelijke indicatoren van tachtig aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes, liesbreuk, blaaskanker.
  • Klantpreferentievragen over de wensen en behoeften van patiënten/consumenten. Wat vinden patiëntenverenigingen belangrijke informatie als ze moeten kiezen tussen een of meer ziekenhuizen.
De scores van Isala op deze indicatoren staan in ons jaardocument.
 

Wat doen we met de prestatiegegevens?

De gegevens die we voor diverse sites verzamelen, gebruiken we binnen Isala voor kwaliteitsverbetering. Van veel indicatoren is een norm vastgesteld. Als wij onder die norm scoren proberen we erachter te komen hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen. Ieder jaar willen we beter scoren. We gaan ook te rade bij andere ziekenhuizen. Hoe hebben zij hun goede prestaties bereikt, wat is hun werkwijze? Zo gebruiken we onze eigen metingen en die van andere instellingen om onze kwaliteit doorlopend te toetsen en verhogen.