Contact

Kwaliteit en veiligheid

  1. Kwaliteit en veiligheid

Hoe presteert Isala, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, veiligheid en patiënttevredenheid? Wij houden allerlei gegevens bij om te bewaken of we goede zorg leveren en om verantwoording af te leggen over onze kwaliteit. Op diverse sites en in documenten zijn deze scores terug te vinden. U kunt onze prestaties op verschillende websites vinden.

Ziekenhuischeck

De website Ziekenhuischeck geeft u informatie over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis. Ook Isala vindt u hier in terug. U kunt in één oogopslag zien hoe Isala scoort op tal van onderwerpen en de behandeling van aandoeningen. U kunt dit bekijken ten opzichte van eerdere jaren, ten opzichte van het landelijke gemiddelde en ten opzichte van de norm. Ook kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Ziekenhuischeck.nl is een website met cijfers over de kwaliteit van zorg

Kiesbeter

Kiesbeter is een site van de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ziekenhuizen vullen deze site deels zelf, deels vermeldt het Ministerie de officiële kwaliteitsindicatoren.

Deze kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra
  • Orde van Medisch Specialisten

Elk jaar opnieuw beantwoorden de ziekenhuizen de vragen. Op 15 april zijn de gegevens van het jaar ervoor bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt de gegevens voor haar toezicht.

Zichtbare zorg

De ziekenhuizen hebben samen met de Consumentenbond, de NPCF en een aantal andere partijen ook een aantal indicatoren bepaald voor de kwaliteit van de zorg:

  • Zorginhoudelijke indicatoren van tachtig aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes, liesbreuk, blaaskanker.
  • Klantpreferentievragen over de wensen en behoeften van patiënten/consumenten. Wat vinden patiëntenverenigingen belangrijke informatie als ze moeten kiezen tussen een of meer ziekenhuizen.

De scores van Isala op deze indicatoren staan in ons Jaardocument.

Wat doen we met de prestatiegegevens?

De gegevens die we voor diverse sites verzamelen, gebruiken we binnen Isala voor kwaliteitsverbetering. Van veel indicatoren is een norm vastgesteld. Als wij onder die norm scoren proberen we erachter te komen hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen. Ieder jaar willen we beter scoren. We gaan ook te rade bij andere ziekenhuizen. Hoe hebben zij hun goede prestaties bereikt, wat is hun werkwijze? Zo gebruiken we onze eigen metingen en die van andere instellingen om onze kwaliteit doorlopend te toetsen en verhogen.

Leren van calamiteiten

Een calamiteit is een ernstig incident waarbij een patiënt ernstige schade ondervindt of overlijdt. Zodra binnen Isala een (mogelijke) calamiteit is gemeld treedt de calamiteitenprocedure in werking en doet Isala melding bij de IGJ. Isala grijpt iedere (mogelijk) calamiteit aan om van te leren en risico’s weg te nemen.

Isala is één van de ziekenhuizen die is aangesloten bij mProve. Samen willen wij leren van vermijdbare, zorggerelateerde schade. Daarom wisselen wij structureel ervaringen uit. Tijdens onze bijeenkomsten bespreken we ervaringen, basisoorzaken en verbetermaatregelen. Met maar één focus: de patiëntenzorg veiliger maken.

Bijgevoegd overzicht geeft informatie over aantal en type calamiteiten, de meest voorkomende basisoorzaken en type verbetermaatregelen binnen Isala.

Overzicht calamiteiten Isala 2023

Ervaringen