Contact

Recall en veiligheidsmelding

  1. Recall en veiligheidsmelding

Fabrikanten of leveranciers van (steriele) medische hulpmiddelen die producten uit Isala en/of Hospital Logistics willen terugroepen, dienen dit per e-mail aan Isala kenbaar te maken via recall@isala.nl. Dit geldt ook voor veiligheidsmeldingen (FSN / Field Safety Notices).

In deze e-mail moet duidelijk worden omschreven:

  • Waarom de betreffende recall/FSN wordt uitgevoerd.
  • Wat de specificaties van de recall/FSN zijn en om welk(e) product(en) het gaat.
  • Welke charges hiervan zijn geleverd aan Isala en wanneer.
  • Hoe de verdere afhandeling van de recall/FSN richting de leverancier is.
  • Wie de contactpersoon is en wat de contactgegevens van de betreffende leverancier zijn.

Als producten geleverd worden aan Hospital Logistics, moet dit ook gemeld worden bij Hospital Logistics te Apeldoorn.

Ervaringen