Contact

Ondernemingsraad

  1. Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden die de collectieve belangen van de werknemers vertegenwoordigt zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen.

De OR overlegt namens de medewerkers met de Raad van Bestuur en het management over het ondernemingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder. Bij de uitoefening van deze taak zijn onderstaande missie en visie uitgangspunten voor de ondernemingsraad.

Missie

  • De OR wil bijdragen aan besluitvorming binnen Isala met een gezonde balans tussen medewerkers- en organisatiebelang.
  • De OR vindt het belangrijk dat er een open en eerlijke communicatie in de organisatie plaatsvindt en dat medewerkers betrokken worden bij besluitvorming.
  • De OR levert een actieve bijdrage aan besluitvorming en neemt initiatieven om hun rol en invloed zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Visie

De OR is een klankbord dat op professionele en transparante wijze vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Waarden die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: integriteit, objectiviteit en deskundigheid. Uiteindelijk draagt het werk van de OR bij aan een optimaal werkend en financieel gezond ziekenhuis waar medewerkers met plezier werken.

Jaarverslag 2022 OR Isala 

Contact

Isala 

ondernemingsraad@isala.nl
t 088 624 22 66​

Ervaringen