Contact

Sterftecijfer

  1. Sterftecijfer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent samen met Dutch Hospital Data voor Nederlandse ziekenhuizen de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen.

HSMR

De HSMR (Hospital Standard Mortality Rates) is een indicator waarmee sterfte van patiënten in ziekenhuizen wordt vergeleken. De HSMR houdt rekening met de kenmerken en de opname van de verschillende soorten patiënten. Het ene ziekenhuis behandelt meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere. Ook de complexiteit van patiënten verschilt. De HSMR corrigeert deze verschillen.

Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100 heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Lees het volledige HSMR-rapport van Isala

In 2020 en 2021 heeft de COVID-19-pandemie een grote impact gehad op de ziekenhuiszorg. Vanwege de afwijkende aard van de COVID-19 opnamen en het feit dat er bij aanvang van de pandemie in 2020 nog geen ervaring was met de behandeling van COVID-19, is vorig jaar in overleg met NZa en IGJ besloten om voor 2020 de opnamen met COVID-19 als hoofddiagnose uit te sluiten van de HSMR berekening. Ook voor verslagjaar 2021 zijn deze opnamen uitgesloten van de HSMR.

SMR

Behalve de HSMR zijn ook specifieke Standard Mortality Ratio’s (SMR’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor patiënten met een bepaalde diagnose of patiëntencategorie. Ook de SMR’s zijn in het rapport vermeld.

Meten over 1 en over 3 jaar

De cijfers van 2021 geven het meest actuele beeld van de ziekenhuissterfte. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2021 van 68 tot 139. De HSMR van Isala is 97. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 91–104. Dat betekent dat de HSMR van Isala voor 2021 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. 

Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een periode van drie jaar. Dit geeft een preciezer cijfer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2019-2021 van 67 tot 123. De HSMR van Isala in deze periode is 96. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 92-100. Dat betekent dat de HSMR van uw ziekenhuis voor de genoemde periode statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde.

Sturen en verbeteren

Isala heeft een Commissie onderzoek overleden patiënten. Deze commissie onderzoekt dossiers van overleden patiënten. Verpleegkundigen en medisch specialisten bespreken samen de uitkomsten van het onderzoek om ervan te leren en gericht het zorgproces te verbeteren.

Daarnaast verzamelt Isala meldingen van incidenten en complicaties via een eigen meldsysteem. Al deze meldingen onderzoeken wij. De resultaten van die onderzoeken gebruiken we om onze zorgprocessen verder te verbeteren en onbedoelde schade bij patiënten te voorkomen. Dat gebeurt niet alleen bij overleden patiënten, maar ook als er bij een patiënt sprake is van een incident of complicatie, of als daar bijna sprake van is.

JCI

Isala heeft het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor dit keurmerk is gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt.

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation). Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. Bekijk de geaccrediteerde zorginstellingen in Nederland.

Ervaringen