Contact

Bestuur medische staf

  1. Bestuur Medische Staf

De specialisten van Isala zijn verenigd in de Vereniging de Medische Staf (VMS) van Isala. De Vereniging de Medische Staf wordt vertegenwoordigd door een Stafbestuur, bestaande uit de bestuursleden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)* en de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD-I).

Ontwikkeling en uitvoering van het beleid is in handen van dit bestuur, besluitvorming hieromtrent en de controle op de uitvoering gebeurt door het stafberaad.

De pijlers van het medisch beleid

  • strategische beleidsvorming;
  • de kwaliteit van zorg;
  • belangenbehartiging van de leden van de Vereniging van de Medische Staf Isala;
  • de continuïteit van Isala;
  • regionale samenwerking.

Doel van de vereniging

  • Het bewaken en verhogen van het peil van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden in het kader van de gezondheidszorg zoals die in of vanwege het ziekenhuis wordt uitgevoerd.
  • Bijdragen in het vormen en het voeren van beleid van het ziekenhuis, het participeren daarin en het dragen van medeverantwoordelijkheid daarvoor, waarbij ernaar gestreefd wordt het toonaangevende innovatieve topklinische opleidingsziekenhuis in de regio te zijn.
  • De bevordering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
  • Het behartigen van de professionele belangen van de leden en van hun overige belangen in het algemeen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging telt ruim 450 leden, verdeeld over 36 vakgroepen. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf (VMS) heeft een rooster van aftreden.

Samenstelling Stafbestuur

Meer informatie over MSB Isala

Voor meer informatie over het Medisch Specialistisch Bedrijf van Isala, gaat u naar de website www.msbisala.nl.

Logo Medisch Specialistisch Bedrijf Isala

Ervaringen