Contact

Feiten en cijfers

 1. Feiten en cijfers

Hier vindt u een aantal feiten en cijfers die een beeld geven van het concern Isala gebaseerd op het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening van 2022

Zorg

 • Bedden: 1206 beschikbaar (waarvan 17 PAAZ bedden)
 • Totale bedrijfsopbrengsten:  831.754.188 euro
 • Verpleegdagen: 197.695
 • Eerste polikliniekbezoeken (excl PAAZ): 212.238
 • Overige polikliniekbezoeken (excl PAAZ): 283.880
 • Opnames exclusief overnamen en dagverpleging (excl PAAZ): 39.148
 • Aantal dagen dagverpleging (normaal en zwaar) of deeltijdbehandeling (excl PAAZ): 38.438
 • Operatiekamers Isala Zwolle: 14 klinische operatiekamers en 6 dagbehandeling operatiekamers 
 • Isala Meppel: 4 operatiekamers beschikbaar
 • Wachtlijsten​: zie het overzicht voor de meest recente gegevens.
 • ​Verzorgingsgebied ​Zwolle en Meppel, en het gebied tussen de academische centra Groningen, Utrecht en Nijmegen

Personeel

 • Medewerkers: 6803 (5125 fte)
 • Medisch specialisten 438 (399 fte)

Opleidingen

 • Arts-assistenten (aios en anios):  232
 • Coassistenten: 109
Tabel over type student  (peildatum 31-12-2021)
Type student Isala Zwolle
Verpleegkundig specialist in opleiding 14
Physian Assistant in opleiding 15
​Leerling MBO-V BBL 6
​Leerling HBO-V duaal​ 35
​Student MBO-V BOL 7
​Student HBO-V voltijd 110

 

ANBI-status

Stichting Isala Klinieken en Stichting Holding Isala klinieken zijn door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Stichting Isala Klinieken - ANBI

Fiscale gegevens
RSIN /fiscaal nummer Stichting Isala Klinieken: 8071.70.306

Contactgegevens
bezoekadres: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
postadres: Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Doelstelling van de stichting
De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Strategie 2023-2026
Samen maken wij Isala, Strategie Isala 2023-2026

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Isala Klinieken wordt gevormd door de Stichting holding Isala klinieken, dan wel door bestuursleden van de holdingstichting. 

Beloningsbeleid
Op het personeelsbeloningsbeleid is de CAO Ziekenhuizen van toepassing. Wij verwijzen voor het beloningsbeleid van de bestuursleden naar hetgeen is vermeld bij de Stichting holding Isala klinieken.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Jaarverslagen

Stichting holding Isala klinieken - ANBI i.a.

Fiscale gegevens
RSIN /fiscaal nummer Stichting Holding Isala klinieken: 8171.01.524

Contactgegevens
bezoekadres: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
postadres: Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Doelstelling van de stichting
De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De feitelijke activiteiten van (het bestuur van) Stichting holding Isala klinieken bestaan nagenoeg uitsluitend uit het besturen van het binnen Stichting Isala Klinieken geëxploiteerde ziekenhuis. Stichting Isala Klinieken is per 1 januari 2008 als ANBI aangemerkt.

Strategie 2023-2026
Samen maken wij Isala, Strategie Isala 2023 - 2026

Raad van Bestuur
H.H. (Ina) Kuper–  plaatsvervangend voorzitter
R. (Roos) Leber 
R.J. (Roel) Venema

Beloningsbeleid
De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVDZ.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Jaarverslagen

Ervaringen