Contact

Feiten en cijfers

 1. Feiten en cijfers
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Hier vindt u een aantal feiten en cijfers die een beeld geven van het concern Isala gebaseerd op het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening van 2020.

Zorg

 • Bedden: 1.245 beschikbaar (waarvan 61 PAAZ bedden)
 • Totale bedrijfsopbrengsten: 795.852.471 euro
 • Verpleegdagen: 190.883
 • Eerste polikliniekbezoeken (excl PAAZ): 201.515
 • Overige polikliniekbezoeken (excl PAAZ): 257.346
 • Opnames exclusief overnamen en dagverpleging (excl PAAZ): 38.570
 • Aantal dagen dagverpleging (normaal en zwaar) of deeltijdbehandeling (excl PAAZ): 38.706
 • Operatiekamers Isala Zwolle: 14 klinische operatiekamers en 6 dagbehandeling operatiekamers
 • Isala Diaconessenhuis Meppel: 5 operatiekamers beschikbaar
 • Wachtlijsten​: zie het overzicht voor de meest recente gegevens.
 • ​Verzorgingsgebied ​Zwolle en Meppel, en het gebied tussen de academische centra Groningen, Utrecht en Nijmegen

Personeel

 • Medewerkers: 6.716 (4946 fte)
 • Medisch specialisten 415 (384 fte)

Opleidingen

 • Arts-assistenten (aios en anios):  229
 • Coassistenten: 84.
Tabel over type student  (peildatum 31-12-2020)
Type student Isala Zwolle
Verpleegkundig specialist in opleiding 16
Physian Assistant in opleiding 12
​Leerling MBO-V BBL 1
​Leerling HBO-V duaal​ 36
​Student MBO-V BOL 54
​Student HBO-V voltijd 120

 

ANBI-status

Stichting Isala Klinieken is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor stichting holding Isala klinieken is de ANBI-status aangevraagd. 

Stichting Isala Klinieken - ANBI

Fiscale gegevens
RSIN /fiscaal nummer Stichting Isala Klinieken: 8071.70.306

Contactgegevens
bezoekadres: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
postadres: Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Doelstelling van de stichting
De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Strategie 2019-2022
Samen maken wij Isala, Strategie Isala 2019-2022

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Isala Klinieken wordt gevormd door de Stichting holding Isala klinieken, dan wel door bestuursleden van de holdingstichting. 

Beloningsbeleid
Op het personeelsbeloningsbeleid is de CAO Ziekenhuizen van toepassing. Wij verwijzen voor het beloningsbeleid van de bestuursleden naar hetgeen is vermeld bij de Stichting holding Isala klinieken.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Jaarverslagen

Stichting holding Isala klinieken - ANBI i.a.

Fiscale gegevens
RSIN /fiscaal nummer Stichting Holding Isala klinieken: 8171.01.524

Contactgegevens
bezoekadres: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
postadres: Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Doelstelling van de stichting
De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De feitelijke activiteiten van (het bestuur van) Stichting holding Isala klinieken bestaan nagenoeg uitsluitend uit het besturen van het binnen Stichting Isala Klinieken geëxploiteerde ziekenhuis. Stichting Isala Klinieken is per 1 januari 2008 als ANBI aangemerkt.

Strategie 2019-2022
Samen maken wij Isala, Strategie Isala 2019-2022

Raad van Bestuur
R.J.M. (Rob) Dillmann – voorzitter
R. (Roos) Leber (vanaf medio augustus 2021)
H.H. (Ina) Kuper
R.J. (Roel) Venema

Beloningsbeleid
De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVDZ.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Jaarverslagen