Contact
Kopbeeld

Patiënttevredenheidsonderzoek

  1. Patiënttevredenheidsonderzoek

Isala werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg. Daarom vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt. Om hiervan een goed beeld te krijgen, polsen wij op meerdere manieren uw mening.

Tevredenheidsonderzoek

Eén keer per jaar ontvangt een automatisch geselecteerde patiëntengroep via het onafhankelijke meetbureau MediQuest een uitnodiging thuis om de vragenlijst in te vullen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot die vragenlijsten. Vindt u het lastig om de vragenlijst via internet in te vullen, dan kunt u ook een papieren exemplaar aanvragen. Patiënten van 75 jaar en ouder ontvangen automatisch een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien tot vijftien minuten.

Vertrouwelijk en vrijwillig

Deelname aan het tevredenheidsonderzoek is geheel vrijwillig. Om patiënten te selecteren maakt MediQuest gebruik van ons patiëntenbestand. Hierbij gaat het om uw contactgegevens en of uw bezoek aan het ziekenhuis een bezoek aan de polikliniek of een (dag)opname betrof. Wij leveren geen medische gegevens.
 De analyses worden uitgevoerd op basis van een bestand waarin geen naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens zitten. De NAW-gegevens worden alleen gebruikt door het onderzoeksbureau MediQuest om de vragenlijsten te verzenden en worden daarna vernietigd.

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat wij niet weten of u wel of niet de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen wij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

Bezwaar maken

Volgens de wet hebben wij niet uw nadrukkelijke toestemming nodig, maar u kunt tegen het ontvangen van vragenlijsten wel bezwaar maken. U kunt dit kenbaar maken via uitschrijven@mediquest.nl. Zij halen uw gegevens dan uit het bestand.

Vragen?

Heeft u vragen over deze meting? Bel dan tijdens kantooruren naar de helpdesk van meetbureau MediQuest: (088) 030 6900 (lokaal tarief).

Ontslaggesprekken

Voordat u ontslagen wordt, houdt de verpleegkundige met u en eventuele familie een ontslaggesprek. In dit gesprek kunt u uw ervaringen weergeven met het zorgproces en het bereikte resultaat.

Enquête via de website

Als u bij de polikliniek of op een verpleegafdeling bent geweest, kunt u na afloop een vragenlijst invullen. Op deze manier krijgen wij meer specifieke informatie en kunnen daardoor beter verbeteracties inzetten. Deze vragenlijsten worden anoniem ingevuld.

Papieren enquêtes

Sommige afdelingen hebben een eigen vragenlijst die ze aan u uitdelen. Gewoon op papier. U kunt ze ter plekke invullen of later opsturen naar Isala.

Externe enquêtes

Sommige afdelingen doen mee met een specifiek onderzoek naar uw mening. Ons ziekenhuis wordt dan vergeleken met een ander ziekenhuis. Dat is bijvoorbeeld het geval bij fertiliteit en borstkanker. Via de verpleegkundige krijgt u dan de gegevens van een website waar u uw mening kwijt kunt.

Spiegelgesprekken

In Isala worden spiegelgesprekken gehouden. Een spiegelgesprek is een kringgesprek met een aantal (ex)patiënten. Hierbij vraagt een gespreksleider aan (ex)patiënten hoe ze de zorgverlening ervaren hebben en wat ze daarvan vinden. De betrokken medisch specialisten en medewerkers van de polikliniek, afdeling en operatiekamer zijn als toehoorders aanwezig. Hierdoor krijgen de professionals een spiegel voorgehouden.

De resultaten uit dit spiegelgesprek worden besproken op de afdeling/polikliniek. De deelnemende (ex)patiënten ontvangen thuis een brief met wat gedaan wordt met hun suggesties, ideeën en kritiekpunten.

Uw privacy is beschermd bij de enquêtes en vragenlijsten. Isala houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.​

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.