Contact

Patiënttevredenheidsonderzoek

  1. Patiënttevredenheidsonderzoek

Isala werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg. Daarom vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt. Om hiervan een goed beeld te krijgen, vragen wij op meerdere manieren naar uw mening.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Zijn wij gastvrij geweest? Hebben we naar u geluisterd? Kon u ons goed bereiken? Om dit te weten te komen ontvangen patiënten een vragenlijst via de e-mail. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 7 minuten. Natuurlijk vinden wij het fijn als u meedoet. Elke week krijgt een aantal patiënten de vragenlijst toegestuurd. Wij sturen u dan ongeveer een week na uw bezoek een e-mail met een link naar de vragenlijst. De vragenlijst gaat altijd over één afdeling tegelijk. Dus bijvoorbeeld over de zorg op een polikliniek waar u geweest bent. Of over de afdeling Radiologie waar u een röntgenfoto hebt laten maken. Of over een verpleegafdeling waar u opgenomen was. Zo weet iedere afdeling binnen Isala of de zorg beter kan. Oók de afdelingen die wat minder opvallend zijn of waar u maar kort bent.

Vertrouwelijk en vrijwillig

U mag zelf bepalen of u wilt meedoen aan het tevredenheidsonderzoek. Wilt u meedoen? Dan is het belangrijk dat wij uw e-mailadres kunnen gebruiken. U kunt uw e-mailadres zelf toevoegen aan uw gegevens via MijnIsala. Ook kunt u uw e-mailadres opgeven bij een van de meldzuilen of balies bij Isala.

Het onderzoek voeren wij uit met hulp van het bedrijf Newcom. Dit bedrijf verzendt voor ons de vragenlijst. Ook bepalen zij over welke afdeling uw vragenlijst gaat. Om patiënten te kunnen e-mailen gebruikt Newcom ons patiëntenbestand. Hierbij gaat het om uw e-mailadres en de afdelingen in het ziekenhuis die u bezocht heeft. Wij leveren aan Newcom geen medische gegevens.

Als we de vragenlijsten onderzoeken, gebruiken we daarbij niet uw naam, adres en woonplaats. Wij zien niet of u wel of niet de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen wij niet zien welke antwoorden u heeft gegeven.

Ontslaggesprekken

Misschien bent u opgenomen bij Isala. Bij uw vertrek houdt de verpleegkundige met u een ontslaggesprek. Is uw familie erbij? Dan doet uw familie ook mee in het gesprek. In dit gesprek kunt u zeggen wat u vond van de zorg en het resultaat van uw behandeling of onderzoek.

Andere vragenlijsten

Sommige afdelingen doen mee met nog een ander onderzoek naar uw mening. Daarmee kunnen wij ons ziekenhuis vergelijken met een ander ziekenhuis. Dat is bijvoorbeeld zo bij fertiliteit en borstkanker. De verpleegkundige vertelt u hoe u aan dit andere onderzoek mee kunt doen.

Spiegelgesprekken

Isala houdt ook spiegelgesprekken. Een spiegelgesprek is een kringgesprek met een aantal (ex)patiënten. Hierbij vraagt een gespreksleider aan deze (ex)patiënten hoe ze de zorgverlening ervaren hebben. De betrokken medisch specialisten en medewerkers van de polikliniek, afdeling en operatiekamer zijn daarbij aanwezig. Zij luisteren en krijgen een spiegel voorgehouden.
De resultaten uit dit spiegelgesprek bespreken wij op de afdeling of polikliniek. De (ex)patiënten die meedoen, krijgen na het spiegelgesprek thuis een brief. Daarin staat wat er gedaan wordt met hun suggesties, ideeën en kritiekpunten.

Uw privacy is beschermd bij de enquêtes en vragenlijsten. Isala houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.​

Ervaringen