Contact

Connected Care Center

  1. Connected Care Center

Als Isala geloven we in vooruitgang. Innovaties en Connected Care op zo’n manier inzetten dat ze echt bijdragen aan een betere zorg voor onze patiënten. Het is onze ambitie is om tenminste 25% van de patiënten die dat willen thuis te kunnen behandelen of monitoren. Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet.

Het Connected Care Center (CCC) helpt Isala om deze ambities te realiseren. Het CCC bestaat uit een team van bevlogen professionals zoals projectleiders en kwartiermakers die samen met patiënten en de zorgprofessionals de nieuwe vormen van zorg ontwikkelen. Dit doen we ook steeds meer in samenwerking met de regio. We zien de netwerkzorg de komende jaren groeien. Zorg gaat veel meer georganiseerd worden samen met de hele keten, om de patiënt heen. Medisch specialistische zorg die hand in hand met de eerste lijn, en vice versa, samenwerkt.

De oprichting van een Medisch Coördinatiebureau (MCB) met verpleegkundigen die op afstand patiënten kunnen monitoren is één van de belangrijkste mijlpalen sinds de start van het CCC. Vanuit het MCB wordt ook verkend hoe de coördinatie en regie van zorg thuis verbeterd kan worden. Sinds de start van het Connected Care Center is er een groot aantal projecten gestart om zorg thuis of zorg dichterbij huis mogelijk te maken.

We zijn hard op weg om onze doelstellingen te realiseren’, legt Tom Faber, programmamanager Connected Care Center, uit. ‘Deze ontwikkeling is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Er moet namelijk iets veranderen, want de komende jaren stijgt de vraag naar zorg door de vergrijzing, terwijl er door diezelfde vergrijzing minder mensen zijn die in de zorg kunnen werken. Het moet dus slimmer. ‘Maar wel op zo’n manier dat dit juist meerwaarde heeft voor onze patiënten’, reageert Tom. ‘Dit kan als we de unieke kracht van onze zorgprofessionals combineren met technologie zoals monitoring thuis van patiënten. En door onze effecten te meten. Zo leren we en blijven we de zorg verbeteren.’ 

Aan het roer van het CCC staat programmadirecteur Jan Gerard Maring.

Jan Gerard Maring Jan Gerard Maring, Programmadirecteur Connected Care Center

Ervaringen