Contact

Facturen leveranciers

  1. Facturen

Onderstaande informatie is bestemd voor leveranciers van Isala. 

Voorwaarden

Facturen van leveranciers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Isala ordernummer of
  • kostenplaats en e-mailadres opdrachtgever

Aanleveren

Aanleveren van facturen door leveranciers kan uitsluitend via e-mail: crediteurenbeheer@isala.nl.

De vereiste adressering op de factuur (per mail versturen) is:

Isala
T.a.v. afdeling Crediteurenbeheer
Postbus 40103
8004 DC Zwolle

Facturen die niet voldoen aan de eisen, worden teruggestuurd naar de leverancier onder vermelding van de reden van terugsturen.

Kenmerken

  • 1. Een factuur moet de onderstaande kenmerken bevatten:

a. banknummer
b. factuurnummer
c. factuurdatum
d. bedrag excl. BTW
e. BTW-percentage op factuurregelniveau (BTW aangegeven met de letters H (B.T.W. Hoog) en L (B.T.W. Laag) is niet toegestaan)
f. totaal factuurbedrag incl. BTW
g. inkoopordernummer of kostenplaats
h. BTW-identificatienummer van leverancier
i. KVK-nummer van leverancier
j. naam en adres van leverancier
k. naam en adres van afnemer (Isala)
l. datum levering van goederen/diensten

  • 2. De volgorde van de factuur in regels, moet dezelfde zijn als op de inkooporder
  • 3. Eén factuur per pdf en één pdf per factuur
  • 4. Maximaal 20 bestanden per mail
  • 5. Eventuele bijlagen in dezelfde factuur toevoegen.

Ervaringen