Contact

Facturen

 1. Facturen
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Voorwaarden

Facturen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Isala ordernummer, of
 • E-mailadres opdrachtgever en kostenplaats

Aanleveren

Aanleveren van facturen kan uitsluitend via e-mail bij crediteurenbeheer@isala.nl. De vereiste adressering zoals te vermelden op de factuur (factuur per mail versturen) is:

Isala
T.a.v. afdeling Crediteurenbeheer
Postbus 40103
8004 DC Zwolle

Facturen die niet voldoen aan de eisen worden teruggestuurd naar de leverancier onder vermelding van de reden van terugsturen.

Kenmerken

 • 1. Een factuur moet de onderstaande kenmerken bevatten:
  a. Banknummer
  b. Factuurnummer
  c. Factuurdatum
  d. Bedrag excl. B.T.W.
  e. BTW percentage op factuurregelniveau. (BTW aangegeven met de letters H (B.T.W. Hoog) en L (B.T.W. Laag) is niet toegestaan)
  f. Totaal factuurbedrag incl. B.T.W.
  g. Inkoopordernummer
  h. Btw-identificatienummer van de leverancier
  i. KVK-nummer van de leverancier
  j. Naam en adres van de leverancier.
  k. Naam en adres van de afnemer (Isala)
  l. Datum van de levering van de goederen/diensten
 • De volgorde van de factuur in regels moet dezelfde zijn als op de inkooporder.
 • Eén factuur per pdf en één pdf per factuur.
 • Maximaal 20 bestanden per mail.
 • Eventuele bijlagen in dezelfde factuur toevoegen.
 • Per NON PO factuur: één factuur voor elke kostenplaats (geen verzamelfactuur voor NON PO's!).

Vragen

Voor vragen over facturen kunt u contact opnemen met de afdeling Crediteurenbeheer van Isala, telefoonnummer (038) 424 5470 of via e-mail crediteurenbeheer@isala.nl.