Contact
Kopbeeld

Facturen

 1. Facturen

Isala neemt alleen facturen in behandeling die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Factuurdatum.
 2. Een oplopend factuurnummer.
 3. BTW-identificatienummer van de leverancier.
 4. BTW-identificatienummer van de afnemer (voor Isala is dat NL81.91.97.622.B.01).
 5. Ordernummer.
 6. KVK-nummer van de leverancier.
 7. Naam en adres van de leverancier.
 8. Naam en adres van de afnemer.
 9. Hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of de omvang en aard van de verrichte diensten.
 10. Datum van de levering van de goederen/diensten of de vooruitbetaling (als deze afwijkt van de datum van uitreiking).
 11. Als er sprake is van meerdere BTW-percentages op één factuur moet het BTW-percentage per regel worden weergegeven.
 12. BTW-tarief.
 13. BTW-bedrag in nationale munteenheid.
 14. Als vrijstelling of een verleggingsregeling van toepassing is, een verwijzing naar de richtlijn, de nationale wet of andere vermelding.
 15. Als degene die verantwoordelijk is voor de afdracht een fiscaal vertegenwoordiger is, het BTW-identificatienummer van deze vertegenwoordiger, samen met zijn volledige naam en adres.

Voor vragen met betrekking tot facturen kunt u contact opnemen met de afdeling Crediteurenbeheer van Isala, telefoonnummer (038) 424 5470 of e-mail crediteurenbeheer@isala.nl.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.