Contact
  1. ‘Met weinig inzet kunnen we enorm veel’

Thuismonitoring, ofwel zorg op afstand, is tijdens de coronapandemie definitief doorgebroken. Het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) is verantwoordelijk voor deze vorm van zorg binnen Isala. Steeds meer specialismen kloppen aan bij het MCB voor de monitoring, ondersteuning, coördinatie en regie in medisch specialistische zorg thuis. Het bureau zoekt binnen Isala de samenwerking en richt zich ook op regionale partners en andere ziekenhuizen. Kwartiermaker Aenne Merkx: ‘Het ideaalplaatje? Toegang tot medisch specialistisch zorg thuis via 1 loket.

portret Aenne Merkx

Thuismonitoring heeft zich tijdens coronagolven bewezen als cruciaal middel om de reguliere zorg overeind te houden. Niet zo gek dus dat het Landelijk Expertteam Covid-zorg de zorg op afstand in Ziekenhuizen als één van dé oplossingen voor toekomstige golven bestempelt in een onlangs uitgebracht adviesrapport. In datzelfde rapport noemt het landelijke expertteam thuismonitoring van Covid-patiënten Isala als één van de “best practices”.

Ruim 100 corona-patiënten

‘In december 2020 begonnen we met de thuismonitoring van Covid-patienten’, vertelt Aenne. ‘Zowel ter voorkoming van opname als met versneld ontslag met zuurstof thuis. We hebben dit snel op poten kunnen zetten dankzij de welwillendheid van allerlei mensen en partijen. Denk aan verpleegkundig onderzoeker/promovendus Job Leenen en chirurg/medisch adviseur Gijs Patijn, maar ook longartsen Jan-Willem van den Berg en Noel Schlösser, zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. Ook appontwikkelaar Luscci heeft bijgedragen. Sindsdien monitoren we het hele jaar door. Het aantal patiënten wisselt sterk, maar we kunnen gemakkelijk op- en afschalen. Als het moet, monitoren we ruim 100 corona-patiënten thuis.’

Gelukkig maar, want niemand weet nog wat ons in de herfst en winter te wachten staat. Het MCB bereidt zich voor op een scenario, waarbij er meer thuismonitoring nodig is. Het zoekt hiervoor de samenwerking op in de regio. Aenne: ‘Samen met Gijs Patijn ben ik aangesloten bij de Covid-werkgroep vanuit het Netwerk Acute Zorg Zwolle. Onze opdracht is om te kijken hoe we elkaar in de regio kunnen ondersteunen. Maar ook landelijk is er kruisbestuiving. Onlangs deden we mee aan een webinar van de Luscci-app en deelden we onze ervaringen op het gebied van thuismonitoring van Covid-patiënten. Veel ziekenhuizen hadden interesse. We willen anderen niet vertellen hoe ze het moeten doen, maar hopen vooral te inspireren en in sommige gevallen zelfs samen te werken. Isala is een groot ziekenhuis. Wij hebben meer mogelijkheden om snel op te schalen in thuismonitoring dan bijvoorbeeld kleinere streekziekenhuizen. Ik kan me best voorstellen dat wij voor sommige organisaties dit deel over zouden kunnen nemen.’

Meer medisch specialistische zorg thuis

Waarom daar stoppen? Ook zonder corona staat de (ziekenhuis)zorg immers al onder druk. We zullen de zorg op een andere en slimmere manier moeten organiseren en daarvoor nieuwe concepten moeten ontwikkelen. Met deze gedachte heeft Isala op 1 november 2021 het MCB opgericht. ‘Je kunt ons zien als een soort nieuwe verpleegafdeling’, stelt Aenne. ‘Wij coördineren en regisseren medisch specialistische zorg thuis. Dat kan zijn het monitoren of coachen van patiënten, of het organiseren van de zorg rondom medicatie thuis. Zeven dagen per week van 8.30 uur tot 23.00 uur avonds zijn we bereikbaar. Gedurende de nacht is het dan de dienstdoende dokter van het betreffende specialisme of de huisartsenpost, die de zorg overneemt.’

Het team van het MCB bestaat momenteel uit vier connected care verpleegkundigen, die eerder op de SEH, IC en cardiologie-afdeling hebben gewerkt. Daarnaast is een transferverpleegkundige lid van het team. Zij heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van nazorg. ‘Een klein team dus, en dat is precies de meerwaarde van het MCB: Met weinig inzet veel kunnen, met behoud van patiëntgerichte kwalitatieve zorg. Het vraagt andere vaardigheden van een verpleegkundige. Je staat niet meer aan dat bed met de regie over de patiënt. Maar dat maakt het werk er niet minder leuk op, vinden de verpleegkundigen van het MCB. Die vinden het een verademing dat ze op deze manier meer tijd hebben om mensen te coachen en te begeleiden.’

1 loket

‘Op dit moment hebben we drie zorgpaden in monitoring, namelijk Covid, Influenza en Versneld Ontslag met zuurstof. Inmiddels hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan met drie zorgpaden in regie: Orthopedische patiënten met antibiotica via een infuus thuis, zwangeren met overmatig braken met een infuus thuis en pijnmedicatie thuis. Het ideaalplaatje? Wat mij betreft dat we alle medische specialistische zorg thuis voor specialismen waar mogelijk maar ook voor en met andere zorgorganisaties in de regio centraal regelen. Dat we niet meer zo zeer in termen van eerstelijns en tweedelijns zorg denken, maar dat er 1 loket is waar zorgverleners en patiënten terecht kunnen, als we het hebben over medisch specialistische zorg thuis. Daarmee ontlasten we zorgverleners en kunnen we meer capaciteit creëren voor andere belangrijke zorg.’

Pilot met thuiszorgorganisatie Icare

Half augustus start het MCB een pilot met Icare. ‘Nu hebben we nog een team van 10 coassistenten in dienst, die na hun dag werken tijdens hun coschap naar Covid-patiënten toegaan om de app te helpen installeren en uitleg te geven over de saturatiemeter. Soms doen onze verpleegkundigen dit ook. Maar wij denken dat er een meerwaarde in kan zitten om dit deel direct door de thuiszorgorganisatie te laten uitvoeren. Dit is hoe we dat voor ons zien: Zodra een huisarts een Covid-patiënt bij ons aanmeldt voor thuismonitoring, neemt het MCB contact op met de wijkverpleegkundige, die vervolgens naar de patiënt toe gaat. Die neemt de installatie van de app en uitleg over de saturatiemeter voor haar of zijn rekening en is daarnaast in die beginfase meer bij die patiënt aanwezig. Dit kan mogelijk helpen met het sneller weer op de been krijgen van de patiënt en het voorkomen van opname. Een win-win situatie dus.’

 

 

Gerelateerd nieuws