Contact

Fotografie, filmen en social media

  1. Fotografie, filmen en social media

Medewerkers van Isala, patiënten en andere bezoekers mogen niet ongevraagd gefilmd, gefotografeerd of opgenomen worden. Om te mogen filmen, fotograferen of opnemen moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto, film of geluidsopname komt, ook zijn schriftelijke toestemming te geven. We vragen u de privacy van onze patiënten en medewerkers te respecteren. 

Foto/selfie maken

Patiënten en bezoekers mogen een selfie maken in het ziekenhuis. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Het maken van een selfie mag het onderzoek of de behandeling niet hinderen.
  • Op de foto mag niemand (medewerkers, medepatiënten of bezoekers) in beeld komen die dat niet wil, of die dit niet kan aangeven.
  • Mocht er toch ongevraagd een persoon op de foto staan, dan moet deze foto worden verwijderd.
  • Er mag geen privacygevoelige informatie op de foto staan.

We raden het gebruik van een mobiele telefoon tijdens uw onderzoek of behandeling af. Het kan de behandelaar afleiden of ervoor zorgen dat u zelf bepaalde informatie hierdoor mist

Social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van Isala vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnames die u in Isala hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

  • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen, filmen of waarvan u geluidsopnames wilt maken. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of een geluidsopname wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto, film of geluidsopname verzoekt om deze te verwijderen.
  • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
  • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van Isala kan schaden.

Ervaringen