Contact
  1. Voorstellen Ine Frénay, arts-microbioloog
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Na bijna 29 jaar met heel veel plezier te hebben gewerkt als arts- microbioloog in de regio Dordrecht- Gorinchem (Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, Beatrixziekenhuis Gorinchem, stichting RLM Dordrecht- Gorinchem) ben ik vanaf 1 februari 2021 werkzaam als arts- microbioloog LMMI Isala!

Ine Frénay

Geboren in het Brabantse Geertruidenberg, studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, enkele jaren als anios chirurgie, en de specialisatie medische microbiologie in AZU- huidige UMCU. Promotie- onderwerp: MRSA, onderzoek AZU samen met RIVM te Bilthoven.

In de regio Dordrecht- Gorinchem heb ik de laatste jaren als arts- microbioloog én vanuit een bestuurderspositie van de stichting RLM geijverd voor een mooie samenwerking tussen de laboratoria medische microbiologie (RLM), klinische chemie (Result) en pathologie (PAL).

Vanuit deze samenwerking 1e lijn hebben we o.a. de DTO’s en het relatiebeheer verder samen opgepakt. Als B- opleider medische microbiologie heb ik de aios van Erasmus MC naast de intramurale contacten steeds kennis laten maken met de 1e lijn: diagnostiek, therapie van infecties, infectiepreventie en onderwijsmomenten zoals DTO.

Nieuwe start

Inmiddels ben ik geland in Isala Zwolle, een heel groot ziekenhuis, en de eerste dienstweken zitten er al weer op. Overijssel is een prachtige provincie- mijn moeder is geboren en opgegroeid in Hengelo- en werd en wordt Overijssel in de familie altijd geroemd om de prachtige natuur en gastvrijheid!

Het is een eer én een uitdaging om ook in deze mooie regio te gaan werken aan een zo optimaal mogelijke facilitering met gewenste onderwijsmomenten voor de extramurale setting: huisartsen, GGD, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde.

Ik hoop samen met u “korte lijnen” te hebben en “alle lijnen” – extra- en intramuraal- zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. En met elkaar zo goed mogelijk voorbereid te zijn op toekomstige én op onverwachte ontwikkelingen!