Contact
  1. 6035-Behandeling van een klompvoet

Een klompvoet is een aangeboren afwijking van de stand van de voet. Vrij snel na de geboorte start de behandeling. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling ervan.

​Wat is een klompvoet?

De klompvoet (in het Latijn: pes equinovarus adductus) is een aangeboren afwijking van de stand van de voet. Deze stand is heel herkenbaar: de voet staat naar beneden en naar binnen gekanteld. Het komt ongeveer bij 1 op de 800 pasgeborenen voor en wordt meestal direct na de geboorte herkend. Tegenwoordig is een klompvoet ook al tijdens de 20-wekenecho te herkennen. De aandoening komt ongeveer tweemaal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes en in ongeveer de helft van de gevallen aan beide voeten (tweezijdig).

Oorzaak

De oorzaak van een klompvoet kan een verstoring van de zenuwvoorziening van het voetje zijn tijdens de zwangerschap. Vaak blijft de oorzaak onbekend. Wel is vastgesteld dat erfelijkheid een rol speelt.
Soms blijkt tijdens de behandeling van het voetje dat het niet gaat om een klompvoet, maar om een standsafwijking die ontstaan is door een liggingsafwijking in de baarmoeder.

Behandeling

Het is heel belangrijk dat de behandeling van een klompvoet binnen enkele dagen na de geboorte start. Daarom wordt uw kindje meteen na de geboorte onderzocht door de huisarts, verloskundige, gynaecoloog of kinderarts en bij twijfel doorverwezen naar de polikliniek Orthopedie. Daar begint de behandeling dan zo spoedig mogelijk. In Isala behandelen wij een klompvoet volgens de landelijke richtlijn: de Ponseti-methode.

Klompvoetspreekuur

Wekelijks kunt u met uw kindje terecht op het Klompvoetspreekuur. Het Klompvoetspreekuur is een samenwerkingsverband tussen de Gipskamer en de afdeling Orthopedie van Isala. Door de efficiënte samenwerking tussen beide disciplines is het team getraind in de Ponseti-methode.

Ponseti-methode

Met de Ponseti-methode wordt het voetje in zes weken in de goede stand gebracht. Dit gebeurt door het wekelijks ‘ingipsen’. Aan het eind van deze periode is een kleine operatieve ingreep nodig. Daarna volgt een nabehandeling.
De Ponseti-methode bestaat dus uit de volgende drie fasen: gipsen, achillespeesoperatie en nabehandeling. Hieronder vindt u een uitleg over deze fasen.

Gipsen

  • Bij de Ponseti-methode wordt het voetje eerst met behulp van gips steeds verder in de juiste stand gebracht; dit wordt redressie genoemd. Dit duurt ongeveer zes weken. Het gips wordt één keer per week gewisseld.
  • Na het verwijderen van het gips heeft u in de meeste gevallen de gelegenheid om uw kind in de gipskamer in bad te doen. Daarna corrigeert de gipsverbandmeester de stand van het voetje een klein beetje, waarna het weer in het gips gaat.
  • Het gipsverband komt tot over de knie, zodat uw kindje het niet kan uitschoppen.
  • In ongeveer zes ‘gipsweken’ brengt de gipsverbandmeester het voetje steeds meer in de goede stand.

Aandachtspunten tijdens de gipsbehandeling

Het is van belang dat u tijdens de gipsperiode regelmatig op de volgende zaken let:

  • Het gips mag niet nat worden.
  • Zit het gips niet te strak en zijn er geen drukplekjes aanwezig bij de randen van het gips?
  • Controleer extra als uw kindje aanhoudend huilt of zich anders gedraagt dan anders.
  • Zijn de teentjes mooi roze?
  • Kunnen de tenen goed bewegen?
Hielprik
Moet de hielprik nog worden afgenomen bij uw kindje, overlegt u dan met uw behandelaar, wanneer deze hielprik kan plaatsvinden.

Neem bij problemen telefonisch contact op met de Gipskamer.

Achillespeesoperatie

Na ongeveer zes weken ingipsen volgt een kleine operatie waarbij de achillespees wordt verlengd. Dat is een eenvoudige, poliklinische operatie die onder plaatselijke verdoving door de orthopeed wordt uitgevoerd. Aansluitend op deze ingreep gaat het voetje weer in het gips, nu voor een periode van drie weken. Na deze drie weken is de achillespees weer op normale dikte en sterkte, maar nu op de juiste lengte aangegroeid. Het gips gaat eraf en nieuw gips is niet meer nodig. Het litteken dat overblijft na de Ponseti-methode is een klein streepje ter grootte van een nietje achter op de hiel.

Nabehandeling

Vervolgens breekt de beugelperiode aan die een aantal jaren duurt, meestal tot en met het vierde jaar. Er worden schoentjes aangemeten voor de Mitchell-brace. Dit is een soort ijzeren strip met aan beide uiteinden een schoentje.

Mitchell-brace

Voorbeeld van een Motchell-brace.

De brace zorgt ervoor dat de voetjes ook na de behandeling, in de eerste jaren, in de juiste stand blijven groeien. De eerste drie maanden blijft de spalk dag en nacht aan. Daarna alleen, maar consequent, in bed: gedurende de nacht en tijdens de slaapjes overdag.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Gipskamer
088 624 53 15 (bereikbaar vaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Ook kunt u op internet meer informatie vinden:
www.klompvoet.nl
www.kinderorthopedie.nl.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6035