Contact
 1. 8009-Mediane halscyste

Bij u is een mediane halscyste geconstateerd. Dit is een aangeboren cyste (een met vocht gevuld blaasje) in het middelste deel van de hals. Samen met u is besloten de cyste te verwijderen. In deze folder vindt u informatie over deze ingreep.

Voor de operatie

 • De behandeling wordt onder narcose verricht. In verband met deze narcose zal een
  preoperatief onderzoek (onderzoek voorafgaand aan de operatie) plaatsvinden.
 • Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u deze vooraf in overleg met uw KNO-arts te staken. Vanaf 2 weken voor de operatie mag u geen bloedverdunnende pijnstillers gebruiken, zoals. Aspirine, Acetosal, A.P.C., Ascal, Aspro-bruis, Ibuprofen, Naprosyne, Voltaren,etc.). Als een pijnstiller nodig is neemt u dan Paracetamol tablet van 500 mg.
 • U bent nuchter volgens de informatie in de Opnamefolder.

De operatie

Opnameduur

De opnameduur van deze behandeling is 2 tot 3 dagen. 

De ingreep

Via een snee in de huid op de plaats van de zwelling wordt de cyste verwijderd. Ook wordt het middelste deel van het tongbeen verwijderd omdat de cyste vaak hier doorheen loopt. Het verwijderde weefsel wordt onderzocht op afwijkingen. De uitslag krijgt u na enkele weken van de KNO-arts.

Na de operatie

 • Als u wakker wordt heeft u een wond die horizontaal in de hals loopt. Er komt een slangetje uit het wondgebied (drain) waar een fles (drainpot) aan vast zit. Overtollig wondvocht loopt hierdoor af.
 • Na de operatie krijgt u zo nodig pijnstillers.
 • Slikken is de eerste dagen na de operatie gevoelig.
 • U mag alles eten en drinken, tenzij uw arts anders aangeeft.
 • U mag uit bed komen, de eerste keren met begeleiding.
 • Soms wordt een antibioticum voorgeschreven.
 • De tweede of derde dag kan de drain meestal worden verwijderd en hierna mag u naar huis. De drain wordt verwijderd als er de laatste 24 uur vrijwel geen vocht meer in de fles is bij gekomen. Het slangetje van de drain is vastgehecht in de huid. De hechting wordt doorgeknipt en het slangetje kan dan uit de wond worden verwijderd. Dit is over het algemeen niet pijnlijk.
 • Na een week worden de hechtingen zo nodig verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Na uw ontslag

 • Probeer de eerste week de wond droog te houden als u gaat douchen.
 • Als u pijn heeft neemt u dan een tablet Paracetamol (maximaal 4 keer per dag 1000 mg).
 • U moet contact opnemen met de polikliniek KNO of buiten kantooruren met het algemene Isala telefoonnummer 088 624 50 00 zodra:
  U koorts krijgt boven de 38,5 °C.
  De wond gezwollen, rood of warm is (dat kan een ontsteking zijn).
  U toenemende ernstige pijnklachten heeft of moeite met ademhalen krijgt.

Complicaties

Er kan een nabloeding van de wond ontstaan, dit gebeurt meestal aansluitend of kort na de ingreep. Soms is het nodig om opnieuw onder narcose te gaan om de bloeding te vinden en het bloedende vaatje dicht te branden.

Resultaat

Na enkele weken bent u volledig hersteld. In uitzonderlijke gevallen kan de cyste weer terugkomen of een fistel (nattend wondje) ontstaan. Een aanvullende behandeling of operatie zal dan moeten plaatsvinden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Keel-, neus- en oorheelkunde

088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 16 augustus 2023 / 8009