Contact

Kaakcorrectie

  1. Kaakcorrectie

Afwijkende stand van de kaak

De boven- en onderkaak kunnen in alle richtingen te veel of te weinig groeien. Dit heeft invloed op de manier waarop uw tanden en kiezen elkaar raken. Het kan leiden tot slijtage en schade aan uw tanden, kiezen of tandvlees. Dat kan problemen geven bij kauwen, spreken, ademhalen (slaapapneu) en het sluiten van uw lippen.
Een opvallende afwijkende stand van uw kaken kan ook bepalen hoe uw gezicht er uit ziet. Soms heeft dat invloed op uw zelfvertrouwen en het beeld dat u van uzelf heeft.

De behandeling

  • De meeste afwijkingen van de stand van de kaken kunnen door een orthodontist met beugels worden verbeterd.
  • Een kaakcorrectie via een operatie door een kaakchirurg (MKA-chirurg) is nodig als de verschillen in stand, vorm of afmeting van de boven- en/of onderkaak zo groot zijn, dat behandeling door de orthodontist alléén onvoldoende is.
  • Vaak is een combinatie van orthodontie en kaakchirurgie nodig om tot een goed resultaat te komen.

Waar letten we op?

  • Met een kaakcorrectie kunnen we uw boven- en onderkaak op de juiste plaats brengen, zodat uw tanden en kiezen weer goed op elkaar passen. Bij de voorbereiding denken we goed na over de gevolgen voor uw ademhaling en kaakgewrichten.
  • Ook zorgen we ervoor dat de kaakcorrectie goed past bij uw gezicht en we hebben aandacht voor eventuele psychische gevolgen.
  • Kaakcorrecties via een operatie worden meestal uitgevoerd bij mensen die volgroeid zijn, dus vanaf de leeftijd 17 à 18 jaar.
Specialisme en centra