Contact

Heelkunde

  1. Heelkunde

​Binnen de Heelkunde in Isala zijn veertien chirurgen werkzaam. Ieder van hen richt zich op een of meerdere specifieke aandachtsgebieden: vaatchirurgie, traumatologie, hoofd/hals chirurgie, GE chirurgie, endoscopische, gastro-intestinale en oncologische chirurgie. Daarnaast werken de specialisten nauw samen met de maatschap orthopedische chirurgie.

Isala kent een chirurgische verpleegafdeling, een acute opname afdeling, een behandelcentrum en een spoedeisende hulp. Ook zijn er chirurgische bedden op de kinderafdeling en de intensive care.

Het specialisme Chirurgie heeft drie poliklinieken:

  • Gastro-enterologie/Oncologie;
  • Traumatologie;
  • Vaatchirurgie.

Aios
De afdeling besteedt veel aandacht aan de opleiding van aios. Alle stafleden volgen cursussen over het opleiden van aios. Bovendien worden de stafleden regelmatig anoniem beoordeeld door de aios. De opleiding krijgt nog een extra dimensie doordat Isala fungeert als regionaal traumacentrum.
Als aios in Isala volg je een aantal verplichte stages, onder andere op de intensive care en de spoedeisende hulp. Voor de andere stages is de keus aan jou. Iedere vrijdagmiddag worden alle aanwezige aios, en zo mogelijk ook stafleden en aios, uitgeroosterd voor verplicht lokaal cursorisch onderwijs. De invulling van het vrijdagmiddagonderwijs wordt volgens een van te voren vastgesteld rooster met onderwerpen verzorgd door steeds een jongerejaars assistent, een ouderejaars assistent en een chirurg, eventueel aangevuld met een gastspreker.

Duur van de opleiding

De opleiding tot chirurg duurt zes jaar. Als aios doorloop je hiervan minimaal twee en maximaal vier jaar in het UMC Groningen. De andere jaren volg je de opleiding in Isala of in een ander ziekenhuis in de regio Noordoost-Nederland.

Opleiders

Curriculum

De eerste twee jaren van de opleiding worden de zogenaamde 'common trunk' genoemd. Dit houdt in dat je met alle assistenten in de regio, die de (voor)opleiding heelkunde doen, twee jaar gestructureerd cursorisch onderwijs volgt. Dit onderwijs vindt eens in de drie weken plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De opleiding kent verplichte stages in de deelgebieden: traumatologie, oncologische chirurgie, kinderchirurgie, hepatobiliaire chirurgie, vaatchirurgie en abdominale chirurgie. Ook jouw keuzestage kun je volgen in een van deze deelgebieden.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Na jouw registratie als specialist kun je je verder specialiseren in een van de subspecialisaties: traumatologie, vaatchirurgie, chirurgische oncologie of abdominale chirurgie.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie