Contact

Onderzoek

  1. Onderzoek

De afdeling Innovatie en Wetenschap (I&W) van de Isala Academie levert een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoeksklimaat in Isala.

Het I&W-team bestaat uit elf professionals die onderzoekers (in de dop) op allerlei manieren ondersteunen. De afdeling omvat verschillende disciplines: van epidemiologen, een statisticus en researchverpleegkundigen tot een innovator, data-, kwaliteits- en projectmanagers. Dit team begeleidt METC-procedures, ondersteunt subsidieaanvragen en ontwikkelt onderzoeksprotocollen. Ook datamanagement, monitoring van onderzoek en financieel management behoren tot het takenpakket. De ambitie is om binnen Isala innovatie en wetenschap naar een hoger niveau te tillen.

Vernieuwing

Die ambitie lijkt geslaagd. Verzorgen de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) gemiddeld 100 publicaties per jaar, in Isala staat die teller op 300. Elke afdeling levert een actieve bijdrage, de wind van vernieuwing waait Isalabreed. Dat is geen reden om achterover te leunen. De komende jaren zal I&W zich toeleggen op zorginnovatie, het ontsluiten van big data en onderzoek in de keten. De veranderingen in de zorg vragen namelijk om innovatieve oplossingen.

Welkom

De afdeling I&W roept onderzoekers (in spe) op om bij vragen vooral aan te kloppen bij de afdeling. ‘Medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en assistenten: iedereen met een onderzoeksidee is van harte welkom. Wij verkopen geen nee, integendeel. We zijn altijd bereid om mee te denken!

Ervaringen