Contact

CTcue®

  1. CTcue®

Isala beschikt over de zoekmachine CTcue®. Hiermee kunt u zoeken naar data in het elektronisch patiëntendossier.

Met CTcue kunt u zoeken in zowel gestructureerde als ongestructureerde data (vrije tekstvelden) en de zoekmachine geeft medische gegevens gestructureerd weer. Bovendien vermindert CTcue de registratielast dankzij de semiautomatische verzameling van (verplichte) indicatoren. Ook biedt CTcue wekelijks inzicht in geselecteerde KPIs zodat je op tijd kunt bijsturen. Tot slot kunnen met CTcue snel antwoorden gevonden worden op medische managementvraagstukken. 

Hoe werkt CTcue?

In de software kunt u zoekopdrachten maken waarmee u de gewenste populatie identificeert. Vervolgens kunt u van deze populatie meetpunten verzamelen variërend van het type complicaties na een operatie tot het gewicht van de patiënt. Als de zoekopdracht klaar is en deze de juiste populatie en meetpunten vindt in het EPD, moeten sommige gegevens nog wel gevalideerd worden. Als er bijvoorbeeld meerdere meetwaarden zijn gevonden, laat CTcue deze meetpunten zien met de bijbehorende tekst uit het EPD. Zo kunt u het juiste meetpunt aanvinken. CTcue geeft zo ook inzicht in welke data wel en welke data niet goed in het EPD worden geregistreerd. De resultaten kun je vervolgens zowel naar Excel als naar een dashboard exporteren.

Waar wordt CTcue al voor gebruikt?

CTcue wordt al gebruikt voor:

  • semiautomatische verzameling van kwaliteitsregistraties bij onder andere Gynaecologie en Isala Oncologisch centrum;
  • gegevensverzameling voor wetenschappelijk onderzoek;
  • managementvraagstukken zoals bij welke patiënten bepaalde add-on geneesmiddelen worden toegediend;
  • dataverzameling in waardegedrevenzorg-trajecten met als doel de uitkomsten te monitoren en daarop te verbeteren.

Maar er zijn veel meer andere vraagstukken waar u CTcue ook voor kunt inzetten. 

CTcue zelf gebruiken?

Alle Isala-medewerkers kunnen gebruik maken van CTcue. Voorwaarde is het volgen van een training bij de Isala Academie. Het gebruik en de ondersteuning vanuit de afdeling Innovatie & Wetenschap is gratis. CTcue voldoet aan alle wet- en (privacy)regelgeving.

Meer informatie

Voor informatie over de mogelijkheden, toegang en het gebruik van CTcue kunt u contact opnemen met Saskia Abbes, Clarinda van den Bosch of Joris van Dijk via ctcue@isala.nl.

Ervaringen