Contact

Onderzoek door industrie

  1. Onderzoek door industrie

De farmaceutische en device industrie zijn de innovatiemotor op het gebied van productontwikkeling in de zorg in Nederland. Investeringen vanuit de overheid in fundamenteel onderzoek nemen af en de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten ligt nadrukkelijk bij de industrie.

Willen we deze innovatiemotor in Nederland aan de gang houden dan ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de ziekenhuizen om deel te nemen aan door de industrie geïnitieerd klinisch wetenschappelijk onderzoek. Als er steeds opnieuw innovatieve producten op de markt kunnen worden gebracht verbetert daarmee de kwaliteit van zorg.

Groot netwerk

De Isala Academie heeft een groot netwerk binnen de industrie, waardoor wij veel studies aangeboden krijgen. Met enkele partijen is een preferred partnership afgesproken, zodat alle studies van deze bedrijven naar Isala komen. Deze studies melden wij altijd bij de betreffende specialisten.

Begeleiding studies

Wij kunnen de hele opstartfase van een industriestudie verzorgen en daarvoor een fee met het bedrijf afspreken. Zo kan de onderzoeker met weinig inspanningen meedoen met industrieonderzoek. Ook kan de studie vanuit de Isala Academie worden begeleid. Met de specialist maken wij dan afspraken over de verdeling van de inkomsten.

Ervaringen