Contact

Wetenschapsavond

  1. Wetenschapsavond
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

De Isala Academie organiseert jaarlijks (in december) de Isala Wetenschapsavond. De Wetenschapsavond is traditioneel de avond waarop coassistenten en arts-assistenten hun onderzoek presenteren en daar al dan niet voor worden beloond met een prijs.

Prijsuitreiking

Tijdens de wetenschapsavond worden vier prijzen uitgereikt:

  • publieksprijs; prijs voor de meest aansprekende presentatie;
  • beste onderzoek;
  • werkpaard; prijs voor de arts-assistent die naast zijn klinische werk veel inspanning levert op het gebied van onderzoek;
  • beste wetenschapsposter.

Belangstellenden

De avond is toegankelijk voor specialisten, arts-assistenten en coassistenten van Isala en daarbuiten. Ook huisartsen en andere geïnteresseerden kunnen de Wetenschapsavond bijwonen. De actuele datum van de wetenschapsavond publiceren wij in de Agenda.

Wetenschapsavond 2019

Een record aantal bezoekers. Niet voor een optreden van een bekende cabaretier maar voor 24 collega’s die hun onderzoek pitchen tijdens de traditionele Wetenschapsavond van Isala. Opvallend was de diversiteit van sprekers: medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten, paramedici en verpleegkundigen.

Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala geeft aan dat onderzoek  enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van het vak geneeskunde en uiteindelijk dus voor de patiënten. 'Zeker in een tijd waarin het lijkt dat wij steeds minder naar feiten kijken, is het belangrijk dat onderzoek ons scherp houdt.'

In 2019 startte de Isala Academie met een unieke masterclass. Zes artsen en één ziekenhuisapotheker kregen een jaar lang de kans om beter te worden in het doen van onderzoek. Sven van Helden opende de avond namens het MSB bestuur en vertelde over het succes van de masterclass.

Masterclass deelnemers Erik van Westreenen, chirurg, en Wouter de Vos, MDL arts, vertelden het publiek over de nieuwe methode 'het Zwolse wigje' die zij hebben ontwikkeld voor het verwijderen van kwaadaardige poliepen in de dikke darm.

Esther Zeinstra, neuroloog en masterclass deelnemer, vertelde over haar onderzoek: 'Ik heb een onderzoekslijn en een database opgezet met alle gegevens van MS patiënten en ben gaan werken met MS monitor. Een aantal patiënten hoef ik nu veel minder vaak te zien. En ik kan die extra tijd besteden aan patiënten die het nodig hebben.'

Tijdens de pauze wordt er genoten van het buffet en bijgepraat.

In de foyer geven acht onderzoekers uitleg aan de hand van een posterpresentatie. Gertjan Wagenvoort, arts-microbioloog, vertelt over infecties en verspreiding van Arcanobacterium haemolyticum in wonden na transitie van (chronische) wondzorg naar een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie. “Bezint eer ge begint”.

Selma Goes is in gesprek over de inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid
van de MAPLe, een elektromyografie probe voor het meten van bekkenbodemactiviteit.

Verpleegkundig specialist Gertine Kroes-Van Hattem gaf uitleg over haar onderzoek. Zij identificeerde drie domeinen: interactie professional/ouder-kind, sociale context en behandeling/diagnostiek. Deze zijn met elkaar verbonden en kleuren de zorgervaring.

De prijs voor de beste posterpresentatie was volgens de jury voor Gertjan Wagenvoort, arts-microbioloog. Hij deed onderzoek naar infecties en verspreiding van Arcanobacterium haemolyticum in wonden na transitie van (chronische) wondzorg naar een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie.

In de Hemminkzaal was verpleegkundig onderzoeker chirurgie Eline Dijkman de winnaar van de Publieksprijs. Zij onderzocht de gezondheidsvaardigheden van chirurgische patiënten. Wat bleek? Het percentage beperkte gezondheidsvaardigheden onder chirurgische patiënten ligt aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. Deze uitkomst benadrukt het belang voor zorgverleners om zich aan te passen aan het niveau van de patiëntgroep tijdens het geven van voorlichting. Inmiddels is het huidige voorlichtingsmateriaal aangepast.

De winnaar in de Dommerholtzaal was volgens het publiek ANIOS neurologie Jurre Blaauw. Hij deed een systematische review naar de prevalentie van cognitieve symptomen en beperkingen bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom. Hij krijgt de prijs uit handen van Mark Roland de Jong.

De volgende prijs was voor het meest innovatieve onderzoek. Verpleegkundig specialist Ivonne Schoenaker krijgt de Isala Science Award voor haar onderzoek naar de toepassing van de eNose in de follow-up van darmkanker. Het onderzoek liet zien dat de eNose door ademanalyse in staat is om uitzaaiingen van darmkanker op te sporen. Vanaf 1 januari start het vervolgonderzoek waarin zij hoopt aan te tonen dat de eNose minstens net zo goed is als de huidige onderzoeken die gebruikt worden voor de controle na een darmoperatie vanwege kanker. De ademtest via de eNose is een snel en patiëntvriendelijk onderzoek. Ivonne krijgt de prijs van Robbert Slingerland.

Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch opleidingsbeleid bij de Isala Academie geeft uitleg over de prijs 'Het Werkpaard'. Het is de prijs voor degene die naast zijn klinische werk veel inspanning levert op het gebied van onderzoek.

Het Werkpaard was dit jaar voor apotheker Job Eijsink. Hij was voorgedragen door Peter ter Horst, Jan Gerard Maring en Peder Nygård. Zij waarderen zijn exploratieve werkstijl. Dit heeft tot een paar opvallende zaken geleid, waarbij Job verschillende taken op een buitengewone wijze combineert.

Sjoerd Repping, kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij het Zorginstituut, was de gastspreker. Hij is door de artsen, verpleegkundigen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiënten en het ministerie van Volksgezondheid aangewezen om de 'onzinnige zorg' uit de ziekenhuizen te verbannen en het aandeel bewezen waardevolle zorg op te voeren. Tijdens de avond gaf hij een toelichting op zijn plan om dit te realiseren.