Contact

Verpleegkundig onderzoek

  1. Verpleegkundig onderzoek

Meer kwaliteit en innovatie, verdere ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. De verpleegkundig onderzoeker maakt het mogelijk. Isala was één van de eerste ziekenhuizen die de functie van verpleegkundig onderzoeker introduceerde. Deze professionals combineren verpleegkundige taken met wetenschappelijk onderzoek. 

In 2019 beten vier verpleegkundig onderzoekers, onder aansturing van de Isala Academie, het spits af en de groep groeit gestaag. Op deze site stellen zij zich aan je voor en kom je meer te weten over hun specialisme en aandachtsgebieden.

De verpleegkundig onderzoeker

  • draagt bij aan kwaliteit en innovaties in de zorg
  • maakt kennisontwikkeling mogelijk voor verpleegkundigen
  • levert een bijdrage aan de verbetering van werkprocessen

verbetert de praktijk vanuit de praktijk

Wil je meer weten over de functie verpleegkundig onderzoeker?

Toch nog meer weten?

Onderaan deze pagina staan alle artikelen die verschenen zijn over de verpleegkundig onderzoeker in Isala en de persoonlijke verhalen van de verpleegkundig onderzoekers. Ook kun je altijd mailen naar verpleegkundigonderzoek@isala.nl.

Ervaringen

'Samen beslissen aan bed leidt tot meer betrokkenheid'

Ik ben Janita Post-Bakker. Verpleegkundig Onderzoeker bij de RVE Oncologisch Centrum, dat combineer ik met mijn functie researchverpleegkundige op de polikliniek Oncologie. Op dit moment zijn de hoofdthema’s in mijn projecten: Samen Beslissen en Integratieve zorg. Naast dat ik zelf onderzoek doe, begeleid ik studenten in hun afstuderen voor de HBO-V of MANP. Ik ben ook lid van de Nursing Board van het Oncologisch Centrum.

Lees meer

'Verpleegkundig onderzoekers: nu bestendigen en uitbreiden'

Ik ben Yvonne Jordens, verpleegkundig onderzoeker voor de RVE Anesthesiologie. De thema’s waar ik onderzoek naar doe hebben betrekking op de implementatie van complexe verpleegkundig interventies, gedragsverandering van professionals en het voorbereiden van oudere patiënten op een operatie.

Lees meer

‘Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een delier bleek een grote wens'

Mijn naam is Hanneke Rasing en ik ben werkzaam als verpleegkundig onderzoeker binnen de RVE Interne geneeskunde. De helft van de tijd werk ik op de verpleegafdelingen Interne geneeskunde en Nefrologie en de andere helft doe ik wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsprojecten. De aandachtsgebieden voor de lopende projecten zijn verpleegkundig leiderschap, zorgevaluatie en gepast gebruik en delierzorg. Daarnaast houd ik me bezig met scholingen en beleid ten aanzien van Evidence Based Practice (EBP).

Lees meer

'Hoe ondersteun en herken je patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden?'

Ik ben Eline Dijkman en werkzaam als verpleegkundig onderzoeker binnen de RVE chirurgie. De thema’s waar ik voornamelijk aan werk hebben betrekking op (digitale) gezondheidsvaardigheden en (digitale) voorlichting bij chirurgische patiënten. Op dit moment ben ik bezig met een promotietraject aan de Universiteit Twente. In dit project willen we onderzoeken hoe we studenten verpleegkunde en verpleegkundigen in het ziekenhuis in staat kunnen stellen effectief te communiceren met patiënten met beperkte (digitale) gezondheidsvaardigheden. De volgende partners zijn betrokken bij dit project: Universiteit Twente, Windesheim, Drenthe college, Pharos en Isala.

Lees meer

‘Thuis gemonitord worden door een slimme pleister’

Ik ben Job Leenen, verpleegkundig onderzoeker voor de afdelingen Connected Care Center, Isala Academie en Chirurgie. Mijn aandachtsgebieden zijn Connected Care (zorg op afstand) & Zorgtechnologie, Innovatie in verpleegkundige zorg, Implementatie en Chirurgie.

Lees meer

'Dankzij VR-bril meer ontspanning bij kinderen op de SEH'

Praktisch onderzoek op de SEH, data aanleveren voor landelijke onderzoeksprogramma’s en een netwerk creëren voor verpleegkundig onderzoek binnen de acute zorg in Nederland: Dat is waar ik, Loes Buijvoets, als verpleegkundig onderzoeker een bijdrage in lever voor de RVE Traumazorg. In de onderzoeken waar ik mee bezig ben is de overkoepelende factor ‘duurzaamheid’.

Lees meer

'Ik combineer verpleegkundig werk met verpleegkundig onderzoek naar palliatieve zorg'

Ik ben Vera Ardesch en sinds oktober 2022 werkzaam als verpleegkundig onderzoeker. Ik combineer verpleegkundig werk binnen de I-Flex met verpleegkundig onderzoek naar palliatieve zorg. Momenteel hou ik mij bezig met het thema “Proactieve zorgplanning/Advance Care Planning”. Naast het doen van onderzoek, begeleid ik studenten van de HBO-V bij hun afstudeeronderzoek en denk ik mee in het herzien van de EBP leerlijn en het ontwikkelen van trainingen.

Lees meer

'Screenen op kwetsbaarbaarheid ouderen'

Ik ben Marian Winters, verpleegkundig specialist AGZ en verpleegkundig onderzoeker binnen de Ouderengeneeskunde. Een groot deel van mijn tijd als verpleegkundig onderzoeker besteed ik aan het uitvoeren van promotieonderzoek naar voorspellende factoren bij ouderen met als doel inzicht te krijgen in relevantie van kwetsbaarheid bij ouderen en het maken van een risico-inschatting in de praktijk en uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn. Daarnaast heeft het doen van onderzoek naar delier en de preventie ervan mijn aandacht. Ook geef ik les in de Leergang Ouderengeneeskunde van de Isala Academie en verzorg ik een les aan verpleegkundig specialisten van de afdeling Interne Geneeskunde over PICO’s/Evidence Based Practice. Hieronder, in het kort een aantal onderzoeken waar ik me mee bezighoudt.

Lees meer