Contact

Innovatieloket

  1. Innovatieloket

Isala investeert in innovatie en onderzoek. Om dat goed op te kunnen zetten, is er het Innovatieloket. De functie van het Innovatieloket is om ideeën verder uit te werken en mogelijk te maken bijvoorbeeld door middel van geld, know-how, materiaal en mankracht.

Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van een netwerk van partners in de regio en met verschillende academische ziekenhuizen en bedrijven. Iedereen kan ideeën in sturen en als ze voldoende rijp zijn zal een beoordelingscommissie, bestaande uit specialisten en externe experts het directieteam adviseren om het project wel of niet financieel te ondersteunen.

Advies en begeleiding

Heeft u een voorstel of idee voor een innovatieproject? Dan gaan we samen met u aan de slag om het project uit te werken. Ons team bestaat uit zes personen met kennis van methodologie, statistiek, datamanagement en projectmanagement. Samen bekijken we het project van alle kanten om te bepalen hoe we het idee verder kunnen brengen. 
Als het komt tot een aanvraag voor het Innovatie & Wetenschapsfonds, dan toetsen we het projectvoorstel aan de volgende criteria:
  • het idee sluit aan bij de strategische doelen van Isala
  • het idee levert een bijdrage aan verbetering van kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en/of ketenaanpak
  • het idee versterkt het imago van Isala als organisatie en werkgever

Aanmelden project

Voor het aanmelden van een innovatieproject kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Innovatie- & Wetenschapsfonds.

Ervaringen