Contact
Kopbeeld

Digitale producten

  1. Digitale producten

De Isala Academie zorgt niet alleen voor scholing, maar ook voor faciliteiten die studenten en professionals ondersteunen bij hun opleiding of onderzoek. In de afgelopen jaren ontwikkelde de Academie, in samenwerking met externe partners, toonaangevende digitale producten. Producten die ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn.

CTcue®

Een zoekmachine die data zoekt in het elektronisch patiëntendossier. De machine zoekt zowel in gestructureerde als ongestructureerde data (vrije tekstvelden) en geeft medische gegevens gestructureerd weer. Lees meer.

Kwaliteitspaspoort

Een digitaal kwaliteitspaspoort dat de gegevens van medewerkers bundelt: van diploma's tot werkervaring. De werknemer ziet hoe hij of zij er voor staat, een afdelingshoofd ziet hoe zijn afdeling functioneert en de HR medewerker heeft een helder beeld van de kwalificaties over de hele organisatie heen. Lees meer.

Medisch e-portfolio

Een medisch e-portfolio voor coassistenten waarin zowel de coassistent, de begeleider als de beoordelaar online de ontwikkeling en progressie van de student bijhoudt. Lees meer.

METC-applicatie

Een applicatie waarmee METC's het proces rondom het indienen en uitvoeren van onderzoek volledig kunnen digitaliseren. De applicatie is geschikt voor onderzoekers, METC-leden en de administratie van de eigen METC.  Lees meer.

ResearchManager®

Een professionele onderzoeksdatabase die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Lees meer.