Contact

Digitale producten

  1. Digitale producten

De Isala Academie zorgt niet alleen voor scholing, maar ook voor faciliteiten die studenten en professionals ondersteunen bij hun opleiding of onderzoek. In de afgelopen jaren ontwikkelde de Academie, in samenwerking met externe partners, toonaangevende digitale producten. Producten die ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn.

CTcue®

Een zoekmachine die data zoekt in het elektronisch patiëntendossier. De machine zoekt zowel in gestructureerde als ongestructureerde data (vrije tekstvelden) en geeft medische gegevens gestructureerd weer. Lees meer.

Medisch e-portfolio

Een medisch e-portfolio voor coassistenten waarin zowel de coassistent, de begeleider als de beoordelaar online de ontwikkeling en progressie van de student bijhoudt. Lees meer.

ResearchManager®

Een professionele onderzoeksdatabase die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Lees meer.

Ervaringen