Contact

OOR Noord- en Oost-Nederland

  1. OOR Noord- en Oost-Nederland

Voor de organisatie van onze medische opleidingen neemt de Isala Academie deel aan de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) Noord- en Oost-Nederland.

In de OOR overleggen we met andere ziekenhuizen uit de regio die medisch specialisten opleiden. Het UMCG coördineert dit overleg. Nederland kent in totaal acht OOR’s.

Het overleg in de OOR heeft de volgende doelen:

  • De raden van bestuur van aangesloten opleidingsziekenhuizen overleggen over opleiding en onderwijs. Maar ze nemen uitdrukkelijk geen besluiten.
  • Ieder opleidingsziekenhuis heeft een centrale opleidingscommissie. Hierin overleggen de opleiders van medisch specialisten met elkaar. In de OOR komen de voorzitters van al deze commissies samen. Zij bespreken het opleidingsbeleid en stemmen dit af.
  • De voorzitters van centrale opleidingscommissies stellen een programma vast met disciplineoverstijgende cursussen (DOC’s).
  • De opleiders van elke beroepsgroep (wetenschappelijke vereniging) verdelen samen de aios-plaatsen over de opleidingsziekenhuizen.
  • Ieder opleidingsziekenhuis heeft een ‘leerhuis’, zoals de Isala Academie. In de OOR komen de managers van deze leerhuizen samen. Zij beheren het Innovatiefonds. Uit dit fonds (gesticht door de opleidingsziekenhuizen) worden projecten betaald ter verbetering van de medische opleidingen.

Wilt u meer weten over de OOR of over de medische (vervolg)opleidingen binnen Isala? Neem dan contact op met drs. R.W.J.A. Trimbos, manager Isala Academie of prof. dr. P.L.P. Brand, hoofd medisch opleidingsbeleid.
Zij staan u graag te woord. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de Isala Academie. Zij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 088 624 62 20.

Meer informatie www.oorno.nl

Ervaringen