Contact

Human Capital Agenda regio Zwolle

  1. Human Capital Agenda regio Zwolle

De samenwerkende partijen in de regio hebben de overtuiging dat niet kan worden volstaan met een agenda alleen gericht op technologische innovatie en vernieuwend ondernemerschap.

Voor het bereiken van succes binnen het innovatiedomein, vervult de kenniswerker een spilfunctie. In ondernemerschap, vakmanschap en wetenschap is het menselijk kapitaal doorslaggevend. Proces- en productinnovaties hebben slechts dan kans van slagen als er ook ruimte is voor sociale innovatie. Vanuit het belang van de menselijke factor is de Human Capital Agenda ontstaan.

De regio zet met haar Human Capital Agenda in op een drietal actielijnen:

  • versterken met bestaande initiatieven aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (topsectoren, Centres of Expertise);
  • methodeontwikkeling;
  • aanscherpen regionaal beeld en opgaven op (middel)lange termijn.

Ervaringen