Contact

Teaching hospital

  1. Teaching hospital

Isala verzorgt een aantal medische (vervolg)opleidingen zelfstandig. Voor andere opleidingen werken we samen met het UMCG. Hiervoor heeft Isala de titel ‘Teaching Hospital UMCG’.

Met die titel staat Isala samen met het UMCG voor:

  • nauwe samenwerking;
  • innovatie;
  • kwaliteitsverhoging van de medische opleidingen;
  • samenwerking bij wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk betekent de samenwerking met het UMCG een intensieve uitwisseling van personen en kennis.

Jaarlijks vindt een groot aantal coassistenten en arts-assistenten uit Groningen een plek in Isala. Zij kunnen een deel van hun studie geneeskunde en van hun medische vervolgopleiding in Zwolle en Meppel volgen. Artsen en opleiders van het UMCG worden naar Isala gedetacheerd. Omgekeerd gaan Zwolse specialisten voor scholing naar het UMCG.

Ervaringen