Contact

Klinische fysica

  1. Klinische fysica

De afdeling Klinische fysica van Isala biedt ondersteuning aan verschillende specialismen en ziekenhuisafdelingen op het gebied van medische apparatuur, stralenhygiëne, digitalisering en applicatieondersteuning. De zeven klinisch fysici die binnen de afdeling werkzaam zijn, kennen ieder hun eigen specifieke aandachtsgebied: radiologie, radiotherapie, cardiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie.

Naast de reguliere werkzaamheden ondersteunt de afdeling topklinische faciliteiten, door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Evenzo houdt de afdeling zich bezig met advisering over selectie, implementatie en kwaliteit van medische apparatuur en het bevorderen van een doelmatig gebruik daarvan.

Het brede scala aan werkzaamheden biedt de aspirant klinisch fysicus een uitdagende leer- en werkomgeving.

Duur van de opleiding

De opleiding tot klinisch fysicus duurt 4 jaar en kan in zijn geheel in Isala worden doorlopen.

Toelatingseisen

Om met de opleiding te kunnen starten beschik je over een doctoraal/master natuurkunde.

Opleiders

Curriculum

De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een werkterrein afhankelijk deel. Beide met een duur van twee jaar. Naast scholing in tal van vakinhoudelijke aandachtsgebieden, staan attitudevorming en het opdoen van praktijkervaring centraal. Het Consilium van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica heeft de opleidingseisen vastgelegd in eindtermen.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie