Contact

Physician assistant

  1. Physician assistant

Als physician assistant (PA) ben je een spin in het web van de medische patiëntenzorg, en dus een belangrijke schakel tussen cure en care. Mede door een grotere continuïteit van kennis en ervaring, in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) arts-assistenten, draagt de PA bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts-assistent: opname, poli's, zaalarts, OK, ontslag. De grenzen van het vak worden in de praktijk (en soms per specialist) bepaald. De PA maakt samen met andere (medische) disciplines deel uit van een behandelteam. Hij of zij voert zelfstandig helder omschreven taken uit en heeft een eigen beroepsverantwoordelijkheid. De PA werkt echter altijd onder supervisie en mandaat van een arts.

De aparte rol en functie-inhoud van de physician assistant staan centraal in de opleiding. Er is veel aandacht voor de aspecten ‘taakverlichting’ en ‘verhoging van de kwaliteit van zorg’. Je wordt breed medisch opgeleid en je verdiept je in de gehele breedte van het specialisme waarin je werkt. In overleg met de superviserende arts leg je voorafgaand aan de opleiding vast, welke taken je precies gaat uitvoeren en wat in elke periode je specifieke leerdoelen zijn. Je vooropleiding, werkervaring, en de competenties die je al beheerst, vormen daarbij het uitgangspunt.

Duur van de opleiding

De opleiding tot physician assistant duurt 30 maanden en kan in zijn geheel binnen Isala worden gevolgd. Je valt dan onder supervisie van een leermeester (meestal een medisch specialist). Wel vragen wij van je, dat je voor de duur van de opleiding een leerarbeidsovereenkomst met ons aangaat.

Toelatingseisen

Je kunt de hbo masteropleiding tot physician assistant volgen, als je beschikt over:

  • een afgeronde erkende hbo opleiding in de gezondheidszorg (hbo v, fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek, logopedie);
  • minstens twee jaar relevante werkervaring met de directe zorg voor patiënten;
  • een fulltime aanstelling in de 1e of 2e lijn als 'PA in opleiding' in Isala;
  • een leerarbeidsovereenkomst ondertekend door de hogeschool, je werkgever en jezelf.

Heb je een andere vooropleiding zoals inservice opleiding verpleegkunde, operatieassistent of anesthesiemedewerker dan is het mogelijk dat je wordt toegelaten via een assessment.

Curriculum

De opleiding is te volgen bij Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool Groningen. De gehele opleiding omvat 150 ECTS. Eén ECTS (de Europese standaard voor studiepunten) staat voor 28 studiebelastinguren. De opleiding is zodanig vormgegeven, dat voldaan wordt aan de landelijk vastgestelde eindkwalificaties physician assistant. Daarnaast is voor de verdere uitwerking gebruik gemaakt van het model van de CanMeds 2000. Dit model is het resultaat van de Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, waarin de competenties van de medisch-expert zijn vastgesteld en gerangschikt onder zeven rollen. De Nederlandse specialistenopleidingen hebben het CanMeds 2000 model aangenomen, als uitgangspunt bij de inrichting van hun vervolgopleiding.

Accreditatie

De opleiding tot master physician assistant is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) erkende hbo masteropleiding.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Als afgestudeerd physician assistant mag je de erkende titel Master Physician Assistant (MPA) voeren. Wil je na de opleiding jouw kennis en kunde verder verdiepen? Dan kun jij je op academisch niveau verder specialiseren.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie