Contact
  1. Als het registratieproces niet goed loopt, merken onze patiënten dat ook’

Als Pauline van de Riet vertelt dat ze Adviseur Compliance is, krijgt ze meestal meteen de vervolgvraag: wat is dat? ‘En dat is nog best lastig uit te leggen’, antwoordt Pauline lachend. Gelukkig doet ze toch een poging.

Pauline van de Riet op trap

‘Binnen Isala leveren we zorg aan patiënten. Al deze zorg, van aanmelding, consult tot behandeling, moet uiteindelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars die namens de patiënten de zorg betalen. Maar de zorgverzekeraars kunnen de zorg alleen betalen als deze volgens de afgesproken regels en wetgeving geregistreerd en verantwoord wordt. En daar komen mijn collega’s en ik bij kijken.’

Digitale consulten 

‘Samen met mijn collega’s kijk ik wat de regelgeving betekent voor het registreren van de zorg die de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners aan de patiënten geven. Wat hebben zij nodig om de zorg die zij leveren direct goed te registreren? Neem bijvoorbeeld de digitale consulten die een bezoek van een patiënt aan het ziekenhuis steeds vaker vervangen. Op welke manier moeten artsen deze registreren? En hoe kan het ziekenhuis informatiesysteem daarbij ondersteunen? Om dat te bepalen werken wij samen met diverse collega’s van bijvoorbeeld het financieel registratie cluster en functioneel beheer.’
‘Het werken op de afdeling Productieregistratie & Controle (onderdeel van Finance & Control) van Isala past heel goed bij mij. Ik ben ambitieus en Isala is dat als ziekenhuis ook. Ik vind het fijn om in mijn werk constant bezig te zijn met het verbeteren van de processen. Daar past het werken met Horizontaal Toezicht, dat we sinds 2021 doen, ook heel goed bij.’

In één keer goed 

‘Voordat we werkten met Horizontaal Toezicht vond de controle van alle registraties achteraf pas plaats. Als er dan fouten in de registraties ontdekt werden, vergde dit heel veel uitzoekwerk en – nog vervelender – een patiënt kon dan na lange tijd alsnog te horen krijgen dat een factuur niet klopte. Sinds Isala over is op Horizontaal Toezicht is dat gelukkig verleden tijd. Door in samenwerking met de zorgverzekeraar inzichtelijk te maken wat onze registratieprocessen, de risico’s en beheersing hiervan zijn zorgen we er samen met alle zorgverleners in het ziekenhuis voor dat de registratie in één keer goed verloopt. Daardoor hoeven zorgverzekeraars achteraf geen tijdrovende controles meer uit te voeren.’

Lekker samenwerken

‘Mijn werk houdt nooit op, het is een continu proces. Toch sluit ik een werkdag met een goed gevoel af als ik lekker heb samengewerkt met collega’s en het gevoel heb dat ik echt bijgedragen heb aan het verbeteren van het registratieproces. Want je ziet ons werk misschien niet direct, maar als het registratieproces niet goed verloopt, dan merken onze patiënten dat uiteindelijk ook. ’