Contact
 1. Digitale Consultatie Drenthe
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Sinds 2019 kunnen alle huisartsen in Drenthe de medisch specialisten van WZA, Treant Zorggroep, Isala Meppel en Martini Ziekenhuis digitaal consulteren via VIP Live (Calculus). Het doel van het digitaal consulteren is dat huisartsen laagdrempelig en eenvoudig kunnen overleggen met een medisch specialist over een patiënt. Hierdoor kan een doorverwijzing van een patiënt worden voorkomen en blijft de zorg dicht bij de patiënt. Het vertrekpunt hierbij is ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

laptop en muis

Wat houdt het in

Voor een huisarts is het soms wenselijk om externe expertise in te schakelen van een medisch specialist, zonder direct de patiënt te willen doorverwijzen. Dit kan met een digitale consultatie, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft. Vanuit het medisch dossier van de patiënt kan de huisarts gericht een vraag stellen aan de medisch specialist. De medisch specialist kan vervolgens binnen 2 werkdagen advies geven zodat de huisarts het verdere beleid kan bepalen. Blijkt een verwijzing toch nodig, dan is deze na consultatie efficiënter en gerichter. Dit scheelt telefoontjes voor niet-spoedeisende vragen. Bovendien kan de huisarts de vraag ook stellen aan het eind van de dag, na het spreekuur.

Meer keuze in specialismen

De afgelopen maanden is het aantal specialismen dat meedoet met digitaal consulteren uitgebreid. Het gaat om uitbreiding van diverse vakgroepen in ziekenhuizen én de specialist oudergeneeskunde van VVT-instellingen. Ook de kaderhuisartsen in Drenthe zijn inmiddels aangesloten. Alle deelnemende zorgaanbieders staan verderop in deze nieuwsbrief.

Waarom meedoen?

Het succes van digitaal consulteren gaat hand in hand met een breed aanbod van medisch specialist en de keuzemogelijkheid die de huisarts heeft tijdens het spreekuur. Willen jullie als vakgroep/specialisatie meedoen? Neem dan contact op met HZD of jullie transmuraal coördinator. Alle contactgegevens staan verderop in deze nieuwsbrief.

Nog even kort de voordelen van digitaal consulteren op een rij:  

Voordelen huisarts

 • Verbetert de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk; de kennis van de huisarts neemt toe.
 • Het advies van de medisch specialist wordt direct bij de huisarts vastgelegd in het dossier van de patiënt.
 • De huisarts heeft meer regie wanneer de vraag gesteld wordt aan de specialist, bijvoorbeeld aan het eind van de dag (na het spreekuur).
 • Ondoelmatige verwijzingen kunnen worden voorkomen, dit levert tijdswinst op en is kostenbesparend.
 • Als verwijzing toch nodig is, blijkt deze efficiënter en gerichter te zijn.
 • Digitaal consulteren gaat niet ten koste van het eigen risico van een patiënt.
 • Voor de digitale consultatie is er een vergoeding voor de huisarts.

Voordelen specialist

 • Het aantal ad hoc telefoontjes van huisartsen zal afnemen; dit scheelt kostbare tijd.
 • De expertise van de medisch specialist wordt ingezet voor meer complexe patiënten wanneer door het digitale meekijkconsult onnodige verwijzingen worden voorkomen.
 • Wordt een patiënt alsnog verwezen dan is de verwijzing gerichter en daardoor efficiënter.
 • Het scheelt bezoeken aan het ziekenhuis (van belang in de 1.5 meter samenleving)
 • De specialist (voor kaderhuisarts zit dit in verdisconteerd in de bestaande vergoedingen) ontvangt een vergoeding voor het beantwoorden van de digitale consultatie.
 • Het advies van de specialist kan worden vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt.

Voordelen patiënt

 • Het onnodig doorsturen naar een medisch specialist kan worden voorkomen.
 • Het scheelt de patiënt reistijd en mogelijke parkeerkosten
 • De patiënt wordt sneller geholpen omdat deze niet te maken heeft met de toegangstijd voor verwijzing.
 • De patiënt wordt geholpen zonder dat het ten koste gaat van het eigen risico.
 • Patiënt zal de samenwerking tussen huisarts en specialist als prettig ervaren, dit draagt bij aan patiënttevredenheid.

Meer weten?

Als er naar aanleiding van deze nieuwsbrief aanvullende vragen zijn, kan je contact opnemen met de volgende contactpersonen:

 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen; Tanje Zwanenburg, transmuraal coördinator: tanje.zwanenburg@wza.nl
 • Treant Zorggroep; Yvonne Dammer, transmuraal beleidsmedewerker:y.dammer@treant.nl
 • Isala; Nienke van Vliet, transmuraal coördinator:n.m.h.van.vliet@isala.nl
 • Martini Ziekenhuis Groningen; Celeste Reker, adviseur transmurale samenwerking:c.reker@mzh.nl
 • Huisartsenzorg Drenthe; Jaap te Velde, coördinator integrale ouderenzorg:j.tevelde@hzd.nu
 • Huisartsenzorg Drenthe; Jurjen Duker, projectleider I&A:j.duker@hzd.nu

Klik hier voor meer informatie en een actueel overzicht van de deelnemende zorgaanbieders.