Contact
  1. Hoog tijd voor een update rondom het Regionaal Pijncentrum Zwolle

Ondanks dat Corona flinke impact heeft gehad op de focus heeft het RPZ niet stilgezeten. Wij brengen jullie graag op de hoogte van de stand van zaken en vragen jullie medewerking richting ons doel; zuinige, zinnige en excellent georganiseerde zorg door optimale samenwerking tussen de 1e en 2e lijns zorg.

Interline scholing

Vanaf de start in mei 2019 heeft een groot aantal huisartsen inmiddels de Interline scholing gevolgd rondom het toepassen van het stepped care model zoals dat binnen RPZ is afgesproken. In 2021 is deze Interline Langdurige pijn nog 2x als webinar gegeven, zodat alle Interline deelnemende huisartsen in de regio de nascholing hebben kunnen volgen.

Aantonen effecten

We merken dat verzekeraars met grote interesse onze ontwikkelingen en activiteiten volgen. Daarbij komt de vraag naar voren wat het effect van de samenwerking in de regio is. Om hierop antwoord te kunnen gaan geven is het van belang dat we op eenvoudige wijze gegevens gaan verzamelen die we periodiek kunnen terugkoppelen aan de netwerkleden, huisartsen en bijvoorbeeld verzekeraars. Gegevens die onder meer inzicht geven in het aantal chronisch pijnpatiënten en welke interventies worden ingezet.

Om iedereen op regelmatige basis te voorzien van informatie hebben we een korte digitale enquête ontwikkeld die we iedere maand willen uitzetten. De door jullie geleverde input zullen we ook maandelijks delen via een korte rapportage zodat we met elkaar kunnen blijven volgen hoeveel chronisch pijn patiënten gezien, gescreend en verwezen zijn. Aan het eind van deze 1e korte enquête vragen wij je om een rechtstreeks e-mailadres in te vullen waar we de komende maanden de link voor het invullen van de aantallen naar toe kunnen sturen. 

Deel je ervaring

Dus klik op deze link en deel je ervaringen met ons!

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Namens de stuurgroep RPZ,
Marije van Asdonk, directeur CIR Revalidatie
Fenna Eefting, bestuurder Vogellanden