Contact
  1. IntermeZZo steunt mensen met kanker en hun naasten de regie op het leven te hervatten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven van de patiënt en diens hele omgeving. Gezin, familie, collega’s enzovoorts. Het oncologisch centrum biedt alle behandeling en begeleiding op het medische vlak. Niet alleen fysiek, ook mentaal, sociaal en emotioneel staat het gewone leven op de kop.

Bij IntermeZZo is er een programma op de gebieden: omgaan met kanker, ontspannen & welbevinden, ontmoeten & relaties en terugkeer in de samenleving. IntermeZZo steunt gedurende de periode dat kanker en de behandeling spelen, en zo lang als nodig ook daarna. Doel is dat mensen de regie op hun veranderde leven zelf kunnen hervatten. Ook voor naasten en nabestaanden is er steun hoe om te gaan met de veranderde situatie, het veranderde leven door of na kanker.

Meer informatie op www.intermezzo-zwolle.nl
Bellen: (06) 53 76 71 45 of mailen: info@intermezzo-zwolle.nl
U kunt uw patiënten verwijzen naar IntermeZZo, geopend op werkdagen van 9.00-17.00 uur

Innovaties en publicaties Komen en gaan

Medische staf, komen:

  • 01-09-2021 S.J. (Sharon) Zandberg, oogarts

Gaan:

  • 01-09-2021 dr. G.M. (Guus) Vermeulen, gynaecoloog
  • 30-09-2021 G.W.H. (Geert) Mantel, neuroloog