Contact
  1. Isala start excellentenprogramma voor 10 talentvolle onderzoekers
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Tien onderzoekers krijgen de kans om in het nieuwe excellentenprogramma van Isala zich verder te ontwikkelen in de onderzoeklijnen en invulling te geven aan hun wetenschappelijke ambities. Daarnaast hebben zij een ambassadeursrol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en is het de bedoeling dat zij de samenwerking zoeken met universiteiten en hogescholen.

Groepsfoto van de deelnemers van het excellent programma

Joep Dille, manager Innovatie en Wetenschap bij de Isala Academie: ‘Het is een traject van vijf jaar en het sluit aan op de masterclass die deze onderzoekers eerder volgden.’ In 2019 startte Isala met de eerste masterclass. Onderzoekers kregen drie jaar lang een dagdeel de tijd om een eigen onderzoekslijn op te zetten en wetenschap meer op de kaart te zetten binnen Isala. Dit bleek een groot succes. Om de onderzoekers die hierin succesvol zijn geweest nu de kans te geven om dit verder door te ontwikkelen en carrièreperspectief te bieden is het excellentenprogramma gestart. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Raad van Bestuur en het MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf) van Isala. Deze onderzoekslijnen sluiten aan bij de speerpunten en thema ’s waarop Isala wil excelleren en verbindingen aangaat met universiteiten en academische ziekenhuizen.

Joep: ‘De voorwaarden om mee te kunnen doen aan het excellentenprogramma zijn strenger dan die van de masterclass. Zo moeten de Isala onderzoekers de masterclass hebben afgerond, regelmatig publiceren in vakbladen, een eigen onderzoekslijn en netwerk hebben en ervaring hebben in het begeleiden van promovendi. Maar waarom is het doen van onderzoek zo belangrijk? Joep: ‘Om hoogwaardige zorg te leveren en te innoveren is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek belangrijk om talentvolle en ambitieuze zorgprofessionals aan te trekken en te behouden.’

'Isala loopt voorop als het gaat om het inzetten van zorgtechnologie voor verplaatsing van zorg naar huis, maar het moet wel wetenschappelijk geëvalueerd worden. Wij zijn één van de twaalf melanoomcentra in Nederland. Maar als wij geen onderzoek doen, verliezen wij die status. Onderzoek is eigenlijk net zo belangrijk als voldoen aan bijvoorbeeld volumenormen. Je moet bewijzen dat je het goed doet. Bovendien, hoe meer onderzoek wij doen, des te meer worden wij gezien, des te meer kans wij hebben op het verkrijgen van subsidies voor nog meer onderzoek. Het werkt inderdaad als een vliegwiel.’

Onderzoek begint ook met de vraag: waar heeft de patiënt wat aan? Joep: ‘Zo vertelde uroloog Bart Witte mij dat er twee veelvoorkomende problemen zijn in de urologie waar universiteiten vrijwel geen onderzoek naar doet, maar die wel grote groepen mensen treffen; plasproblemen bij mannen en terugkerende urineweginfecties. Terwijl veel mensen er last van hebben en we eigenlijk niet goed weten wat de beste behandeling is. In Isala zien we grote groepen patiënten met deze problemen en wordt dat onderzoek nu uitgevoerd.’

Lees meer over Onderzoek in Isala

Gerelateerd nieuws