Contact
  1. Jaarverslag 2018: werken aan de zorg van de toekomst
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het zorglandschap in Nederland ontwikkelt zich in hoog tempo en vraagt van ziekenhuizen om mee te bewegen, samen te werken en te innoveren. De rol en plaats van ziekenhuiszorg in het leven van patiënten verandert. Isala heeft ook in 2018 een volgende stap gezet om onze zorg hier op voor te bereiden.

Meisje speelt met de Storywall in het Behandelcentrum

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 7,8 miljoen. Een deel van dit resultaat (circa 3 miljoen) heeft een incidenteel karakter. In 2018 hebben we ons nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) geïmplementeerd. Dit is een enorme opgave geweest voor de hele organisatie. De implementatie ervan heeft ook haar beslag gehad op de financiële resultaten. Ondanks de hiermee gepaard gaande extra kosten, minder planbare zorg en daardoor minder inkomsten heeft Isala een positief resultaat gerealiseerd.

Daarnaast is er veel tijd en aandacht besteed aan de investeringsplannen voor de komende jaren. Voor deze investeringsplannen is ook een passende lening van € 150 miljoen afgesloten met de Europese Investeringsbank. De doorontwikkeling van het nieuwe EPD en de nieuwbouw in Meppel zijn hierin grote onderwerpen. En uiteraard blijven we aandacht houden voor het in stand houden van en continu verbeteren van kwaliteit van zorg voor onze patiënten. We doen er alles aan om kwalitatief goede zorg te blijven leveren.

Jaarrekening en maatschappelijk jaarverslag

Uitgebreide informatie over het financieel resultaat staat in de jaarrekening 2018 van Isala.
De meest in het oog springende resultaten uit 2018 staan in het maatschappelijk jaarverslag 2018 Werken aan de zorg van de toekomst.