Contact
  1. Lintje voor klachtenfunctionaris Gerda de Groot

Een grote verrassing voor klachtenfunctionaris Gerda de Groot tijdens haar afscheidsreceptie op 3 september bij Isala.

Gerda de Groot ontvangt lintje

Gerda de Groot (l) met Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen

Na prachtige en lovende woorden van diverse sprekers en een spetterend optreden verzorgd door Karin Bloemen (cadeau van Gerda voor Isala), speldde Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen, haar de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op. Zichtbaar geëmotioneerd en dankbaar nam Gerda deze onderscheiding in ontvangst. Isala is trots op deze erkenning voor een zeer gedreven collega!

Pionier

Gerda krijgt deze onderscheiding voor haar pionierend en grensverleggend werk op het gebied van klachtenbemiddeling en claimafhandeling. Zij  neemt afscheid na een loopbaan van 46 jaar. In 1974 startte zij haar loopbaan als verpleegkundige. Haar ervaringen in de zorg kon zij goed gebruiken om later in haar loopbaan de functie van klachtenfunctionaris op de kaart te zetten.

Transparant en gelijkwaardig

Kenmerkend voor haar aanpak zijn: transparant, menselijk, eerlijk, in harmonie en met gelijkwaardigheid. Niet voor niets bekleedde zij binnen het bestuur van de landelijke Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg bijna twintig jaar diverse functies, stond ze op diverse nationale en internationale symposia en was ze betrokken als adviseur bij de introductie  van de functie Tuchtrechtfunctionaris. Binnen Isala is zij jaren actief geweest in de Kunstcommissie en was zij de initiatiefnemer van de jaarlijkse Kerstzang, waar inmiddels een groep van zo’n 100 Isala-medewerkers aan meedoet.

Blauwdruk

De inzet en expertise van Gerda voor het klachtenbeleid en de afhandeling van claims zijn niet alleen van belang geweest bij Isala, maar ook landelijk van betekenis. De werkwijze van Gerda is de blauwdruk geweest voor de klachten- en claimafhandeling die momenteel in de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) is opgenomen. Dus laagdrempelige afhandeling door klachtenfunctionarissen en het zelf afhandelen van minder omvangrijke claims.

Maatschappelijke activiteiten

In maatschappelijk opzicht heeft Gerda in de loop der jaren ook veel activiteiten in de regio ontplooid. In de eerste helft van de jaren negentig was ze lid van het comité 4 en 5 mei, 50 jaar vrijheid in Dalfsen en lid en voorzitter van de ouderraad bij de Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle. Sinds 2013 is ze vicevoorzitter van stichting Vechtgenoten en sinds vorig jaar maakt ze deel uit van het bestuur van de Stichting Vrienden van Rosengaerde.