Contact
  1. Medische zorg krijgen in eigen huis

De medisch specialistische zorg krijgen die je nodig hebt, maar dan thuis in plaats van in het ziekenhuis. Daar zorgt het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) van Isala voor. Verpleegkundigen verzorgen op afstand de thuismonitoring van patiënten en organiseren de zorg rondom bijvoorbeeld thuismedicatie.

‘Bijvoorbeeld voor vrouwen die met hevig zwangerschapsbraken kampen. Die werden voorheen standaard opgenomen in het ziekenhuis. Als ze aan de beterende hand waren, gingen ze naar huis. Nu nemen we deze vrouwen niet meer klinisch op, maar mogen ze meteen met een infuus naar huis. Een specialistisch team verzorgt dan 2 keer per dag de thuiszorg en naarmate het beter gaat 1 keer per dag. De gynaecoloog belt in dit voorbeeld dagelijks om te horen hoe het gaat. Want ook bij thuiszorg blijft de medisch specialist verantwoordelijk.'

Uitbreiding zorgpaden

Er zijn bij Isala al verschillende zorgpaden waarbij thuismonitoring wordt ingezet. In 2023 zijn er daar 20 bijgekomen. Zo worden sinds eind 2023 ook mensen met MS thuis gemonitord. ‘Ze vullen vragenlijsten in die wij als verpleegkundigen doornemen. Vervolgens geven we de samenvatting en conclusie hiervan aan de verpleegkundig specialist. Dit scheelt tijd. Voor patiënten is zo’n vragenlijst ook fijn. Mensen met MS hebben goede en slechte periodes. Die slechte periodes, waarin ze veel klachten ervaren, kunnen we sneller zien aankomen dankzij de vragenlijsten. De medisch specialist kan daar dan tijdig op in springen. De patiënt blijft dus in goede handen, ook thuis.’

Samenwerking

Daarnaast ligt de focus ook buíten het Zwolse ziekenhuis. Isala wil namelijk een MCB organiseren voor de zorgpartners van Isala én voor andere ziekenhuizen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, vertelt Aenne Merkx, Kwartiermaker ziekenhuiszorg thuis. ‘Ik kan nog geen namen noemen. Maar een belangrijk doel van ieder ziekenhuis, is voorkomen dat mensen in een ziekenhuis belanden. Hiervoor is goede medisch specialistische zorg thuis belangrijk. Daarom willen we het MCB mét andere ziekenhuizen organiseren, om deze service te kunnen bieden aan zoveel mogelijk patiënten die daar baat bij hebben.’

Onderwijs

Ziekenhuisverplaatste zorg in de vorm van monitoren op afstand is nog relatief nieuw. Daarnaast vinden steeds meer gespecialiseerde behandelingen plaats in de thuisomgeving. Op mbo- en hbo-opleidingen is dit nog niet opgenomen in de vakken die studenten krijgen. Hier wil het MCB op inspelen, door een leerlijn modulair aan te bieden. ‘In de module leren professionals over dit soort zorg’, vertelt Eline. ‘Het is natuurlijk wel anders werken wanneer je iemand online ziet en spreekt, dan bij jou aan het bureau. Hoe kun je een motiverend gesprek voeren? Hoe krijg je een compleet beeld van de situatie, al mis je op afstand de non-verbale communicatie? Over dit soort zaken leren de zorgprofessionals in de module.'

Ook professionals in de thuiszorg kunnen zich hierop inschrijven, al staat dit nog in de kinderschoenen. ‘Maar we zijn al redelijk ver in het proces’, aldus Eline. ‘Voor mensen in de thuiszorg is het bijvoorbeeld belangrijk om te leren hoe je de monitoring goed doet en hoe je alles goed vastlegt.’

Hoge waardering

Dat ziekenhuiszorg thuis alleen maar groter wordt, staat vast. Steeds meer specialisten kloppen aan bij het MCB. Aenne benadrukt dat deze specialistische ziekenhuiszorg thuis alleen plaatsvindt als de patiënt dat wil. Ze merkt wel dat veel mensen ervoor kiezen. Voordelen die patiënten volgens haar noemen, zijn dat ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven en geen beroep meer hoeven te doen op mantelzorgers of kinderoppas. ‘En mensen herstellen veel sneller thuis, omdat je dan meer doet dan liggend in een ziekenhuisbed. Tegelijk wordt elke patiënt goed in de gaten gehouden, mede om te voorkomen dat ze te veel doen. Dat geeft ze een gevoel van veiligheid.’

Hoewel thuismonitoring voor een deel bestaat uit zorg via digitale middelen, hoef je volgens Aenne niet heel digitaal vaardig te zijn om er gebruik van te maken. Dit alles en meer leidt tot tevreden patiënten. ‘Mensen beoordelen deze zorg op afstand met een 8.7.’

Prijs van Clïentenraad

De Cliëntenraad reikte onlangs zelfs nog de “Prijs voor kwaliteit en veiligheid” uit aan een project waarin ziekenhuis zorg thuis een belangrijk aspect is. Dit gaat om het begeleiden van patiënten die een operatie moeten ondergaan. De begeleiding gebeurt onder andere via een app.

Aenne: ‘Deze app geeft zowel voor als na de operatie begeleiding en coaching. Bijvoorbeeld door reminders te geven om een bepaalde oefening te doen. Patiënten worden via de app ook gemonitord. De ervaringen van patiënten zijn heel positief, vandaar dat dit project een prijs heeft ontvangen.’

Zowel Aenne als Eline kunnen eindeloos praten over de waarde van het MCB en de mogelijkheden die het biedt. Eline: ‘Het is superleuk om hiermee bezig te zijn. We hebben een doel en daar gaan we met z’n allen voor.’

Lees hier meer over thuismonitoring