Contact
  1. Onderzoek naar hersenontwikkeling van te vroeg geboren kinderen

Het gaat Anouk Verschuur, promovendus Neonatologie en Radiologie voor de wind. In mei won ze tijdens het 22e symposium Neonatale Neurologie de prijs voor de jonge onderzoeker. Daarnaast heeft ze de prestigieuze KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) Ter Meulen beurs in de wacht gesleept. Technisch geneeskundige Anouk doet onderzoek naar de hersenvolumes en micro structurele hersenontwikkeling van te vroeg geboren kinderen.

Anouk Verschuur bij MRI

‘Mijn onderzoek maakt deel uit van de BIMP-studie (Brain Imaging In Moderate-late Preterm infants), vertelt Anouk. ‘Deze is tussen 2017-2021 uitgevoerd door ANIOS Kindergeneeskunde, destijds arts-onderzoeker, Vivian Boswinkel. Zij onderzocht hoe vaak hersenletsel voorkomt bij kinderen geboren na 32 tot 37 weken zwangerschap. En of dat invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Eind dit jaar gaat zij promoveren.’
Aan dit onderzoek doen 166 kinderen mee. Bij de meesten van hen werd een MRI-scan van de hersenen gemaakt. Deze werd gemaakt in de week dat ze eigenlijk geboren hadden moeten worden. Oftewel in de veertigste week.

Techniek

‘Het is best een technische studie’, vervolgt Anouk. ‘Ik kwam er mee in aanraking tijdens mijn zoektocht naar een afstudeerstage van Technisch geneeskunde. En nu krijg ik de kans om te promoveren op een deelonderzoek. Door de MRI op een bepaalde manier in te stellen, kan ik in meer detail de hersenen van de kinderen bekijken. Zo kijk ik naar de diffusie. Oftewel de beweging van vocht in de hersenbanen. Des te minder diffusie er is in de bundels van zenuwbanen, des te rijper deze zijn. Ik wil weten of er inderdaad een verband is tussen de verplaatsing van vocht in die zenuwbanen en de ontwikkelingsachterstand die een te vroeg geboren kind later mogelijk oploopt. De techniek moet ons hier dus inzicht in geven. In mijn studie maak ik onderscheid tussen matig en laat prematuren en kinderen met en zonder hersenbeschadiging. Als inderdaad blijkt dat bijvoorbeeld matig prematuren, met hersenbeschadiging vaker een ontwikkelingsachterstand oplopen, dan kun je sneller starten met interventies om de ontwikkeling te bevorderen, zoals fysiotherapie.’

Canada

De KNAW Ter Meulen beurs gaat Anouk gebruiken om een half jaar aan haar promotie onderzoek te werken in Canada. ‘Ik vind het zo ontzettend gaaf dat ik die kans krijg. De BIMP-studie is vorig jaar uitgebreid naar Calgary. Daar is Lara Leijser hoofdonderzoeker. Zij is gepromoveerd bij neonatoloog Gerda Meijler. Lara en Gerda zijn naast Isala radioloog Martijn Boomsma, UMCU fysicus Alexander Leemans en medisch ingenieur Chantal Tax lid van het team dat mijn promotie begeleidt. Gerda en Martijn zijn ook de co-promotores van Vivian.’  Ik hoop begin 2022 echt naar Canada te kunnen gaan. Door corona lukte het niet eerder, want ik wil wel graag in de kliniek mee kunnen kijken.’

Hersenvolume

In Calgary gaat Anouk onderzoek doen naar de technieken om het hersenvolume van neonaten zo nauwkeurig mogelijk te meten. ‘Dat is heel lastig omdat het volume snel toeneemt en de structuur van de hersenen verschilt met dat van oudere kinderen en volwassenen. Er zijn verschillende technieken die dit hersenvolume kunnen bepalen met behulp van MRI-scans. Maar welke is nou de juiste? Het zou mooi zijn als wij één techniek kunnen aanbevelen dat voor dat voor alle neonatale MRI’s werkt.’