Contact
  1. Ophoogbak beschermt tegen beschadiging gasafnamepunten

Innovatie hoeft niet altijd hightech te zijn. Neem de ophoogbakken voor bedden in verpleegkamers in Isala. Een zelfgemaakte oplossing die gasafnamepunten en flowmeters beschermt tegen beschadigingen. Technisch adviseur Ferry Brouwer: ‘Het lijkt simpel maar er is een intensief traject aan vooraf gegaan.’

Apotheker Mark Moesker en technisch adviseur Ferry Brouwer

Medische gassen

‘In het ziekenhuis gebruiken we allerlei medische gassen, zoals zuurstof, medische perslucht, narcosegassen’, legt Mark Moesker van Klinische farmacie uit. ‘Op behandel- en verpleegkamers zijn die beschikbaar via gasafnamepunten. Zolang de bedden met de korte kant tegen de muur staan, komen deze punten niet in gevaar. Maar steeds vaker worden bedden in verpleegkamers met de lange zijde tegen de muur gezet. Vooral op afdelingen met oudere patiënten. Het is een patiëntvriendelijke manier om het valrisico te verminderen. Bovendien kan deze opstelling meer geborgenheid bieden, bijvoorbeeld als patiënten verward zijn na een operatie of bij ziekte.’

‘Een goede oplossing die zelfs al in de protocollen van verpleegafdelingen is opgenomen. Met dus één groot nadeel. De korte zijde van een bed is door de verplaatsing nu vlakbij een gasafnamepunt en flowmeter en die kunnen daardoor makkelijk beschadigen. Vooral als het bed in hoogte wordt versteld. Het is niet altijd merkbaar of zichtbaar, maar de koperbuis die in de muur zit kan stuk gaan en uiteindelijk scheuren. In het ergste geval leidt dit tot gaslekkage, brandgevaar en gasuitval op de hele vleugel. Ook de flowmeter kan onbetrouwbaar worden: toediening van medicatie kan afwijken van de instelling die de verpleegkundige doet of helemaal niet meer mogelijk zijn. ‘

One size fits all

‘We moesten op zoek naar een structurele technische oplossing’, vertelt technisch adviseur Ferry Brouwers. ‘Dit bleek nog best ingewikkeld omdat we erachter kwamen dat we veel verschillende bedden hebben in Isala en ook de eenpersoonskamers qua vorm in verschillende varianten voorkomen. Na verschillende experimenten ontwikkelde ons technische team een ophoogbak, die zo gemonteerd kan worden zodat al deze bedden de gasafnamepunten niet meer raken. Het vervolgens verfijnen van deze constructie gebeurde in afstemming met verschillende afdelingen binnen Isala. ‘Infectiepreventie, Huisvesting, Medische technologie; elke afdeling heeft haar eigen eisen waar zo’n nieuwe ontwikkeling aan moet voldoen. Gelukkig is die samenwerking tussen al deze ondersteunende diensten heel goed verlopen.’

‘Wat het traject ook intensief maakte, was dat het om in totaal 120 kamers ging waar deze aanpassing moest komen. Allemaal eenpersoonskamers die nagenoeg altijd bezet zijn. Een gedetailleerde planning had dus geen zin. Via het beddenoverleg en de safety huddle (dagelijks veiligheidsoverleg) hebben we iedereen op de hoogte gesteld van de aanpassingen die we gingen uitvoeren. Vervolgens is BAM het ziekenhuis in gegaan en keken zij op het moment zelf of zij op een kamer aan de gang konden. Dit is eigenlijk vlekkeloos verlopen. Alle eenpersoonskamers zijn inmiddels voorzien van de ophoogbak en het idee is om dit nu ook op de tweepersoonskamers toe te passen.’

Praktisch

Ferry en Mark moeten allebei een beetje lachen bij het omschrijven van de ophoogbak als innovatie. Ferry: ‘Bij innovatie denk je eerder aan iets hightech, niet aan een simpele bak die je aan de muur zet. Dat maakt het niet minder doeltreffend. Integendeel, het is een praktische oplossing die precies doet wat het moet doen. Naar aanleiding van deze ervaring hebben we bovendien ook op tijd mee kunnen kijken in het nieuwe ziekenhuis in Meppel en hier op verschillende plekken beveiliging bij de gasafnamepunten kunnen aanbrengen.’