Contact
  1. Pluim voor Connie Holthof

KWALITEIT EN VEILIGHEID | Connie Holthof, coördinator ondersteunende taken Onderhoud Gebouwbeheer, krijgt de Pluim Kwaliteit en veiligheid. ‘De organisatie helpen en ondersteunen past haar helemaal’.

Connie Holthof

Jeanette Holl, medewerker bedrijfsbureau BAM heeft haar voorgedragen. ‘Connie denkt altijd mee en ze overlegt goed. Met haar werk draagt ook zij bij aan de veiligheid en kwaliteit voor patiënten en medewerkers Isala.’ Namens de Commissie Kwaliteit en veiligheid reikte Annelies van Bon – programmamanager CVI - de Pluim aan Connie uit.

Alle hoekjes en gaatjes
De organisatie helpen en ondersteunen, dat past helemaal bij wie Connie is. Ze zorgt onder andere al jarenlang voor een nette bewegwijzering en de equipment stickers binnen Isala. Vooral tijdens de corona-periode het afgelopen jaar heeft Connie veel werk verricht om de bewegwijzering volgens de richtlijnen van de overheid en van Isala uit te voeren. Connie is heel punctueel. Ze let altijd goed op of iets volgens de regels is aangebracht, ze is consequent daardoor kun je op haar bouwen. Connie is heel behulpzaam en geeft goede suggesties: Zo hielp Connie de afgelopen tijd bij het verwisselen van de vele posters met patiëntinformatie over de coronamaatregelen. Dat is fijn, want ze kent bij wijze van spreken elk hoekje en gaatje van het ziekenhuis. Connie staat altijd klaar voor iedereen in de organisatie.’

Patiënten en medewerkers helpen elkaar te vinden
‘Het nakomen van afspraken is ook een prettige eigenschap van Connie. Je kunt er blindelings op vertrouwen dat ze haar taken uitvoert. We maken bijvoorbeeld rondes door het ziekenhuis. Ze luistert dan goed waar wat moet gebeuren of verbeterd kan worden. Met haar scherpe oog voor details, is ze er echt op gebrand het zo te doen zoals we met elkaar hebben afgesproken. Het fijne is dat dit bij haar gewoon vanzelf gaat. Connie ziet bewegwijzering als een belangrijke taak, waarmee ze patiënten en medewerkers kan helpen elkaar te vinden.’

Eerlijk
Verder is Connie eerlijk en recht door zee. Als iets haar niet aanstaat, geeft ze dat mij en de collega’s ook terug. Bijvoorbeeld als ze ergens zomaar bewegwijzeringsbordjes ziet hangen. Connie is ook contactpersoon voor de technische aanspreekpunten van de BAM. Elke vlinder heeft een persoon als technisch aanspreekpunt. Voor de andere locaties is er een centraal aanspreekpunt. ‘Connie onderneemt altijd direct actie met betrokkenen, bijvoorbeeld als er vloerbedekking aangebracht moet worden. Ook is Connie nauw betrokken bij projecten als het gaat om herinrichting of verbouwingen.’

Kennis
Waar Connie zich ook mee bezighoudt is ongediertebestrijding. ‘Ongeveer 8 jaar geleden heeft ze dit overgenomen van een collega die met pensioen ging. Ze heeft zich er volledig in vastgebeten en al diverse plagen in de kiem gesmoord. Haar grote kennis van schoonmaak komt daarbij goed van pas.’

Annelies van Bon: ‘Wij waarderen Connie enorm om hoe ze werkt en wat ze bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid binnen Isala: zij verdient de Pluim Kwaliteit en veiligheid’.

Wie verdient nog meer een pluim voor zijn bijdrage aan kwaliteit en veiligheid?
Heb jij ook een collega die zich fantastisch inzet voor kwaliteit en veiligheid? Die elke dag weer denkt hoe we de zorg voor de patiënt beter kunnen maken? Of die een prachtige verbeteractie heeft ingezet? Beschrijf dit dan duidelijk hoe deze persoon heeft bijgedragen aan verbeteren van kwaliteit en veiligheid en meldt hem of haar dan aan bij de Commissie Kwaliteit en veiligheid: kwaliteitenveiligheidcommissie@isala.nl. Die Commissie reikt de Pluim steeds uit aan één persoon.