Contact
  1. Poliklinische recepten elektronisch versturen naar de thuisapotheek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala heeft de uitdaging om de patiëntenstroom te beheersen die op gang komt door opschaling van de reguliere zorg. Een knelpunt hierbij is het kunnen bewaren van 1,5 meter afstand tussen patiënten die wachten in de wachtruimte van de poliklinische apotheek op V3.0. De verwachting is dat patiënten zullen gaan uitwijken naar de gang naast de apotheek. Dit is een mogelijke belemmering voor opschaling van zorg.

Wijziging

In overleg met het CBT is besloten om per direct alle poliklinische receptuur elektronisch tot definitieve besluitvorming te versturen naar de thuisapotheek van de patiënt. Naar verwachting wordt hiermee het aantal patiëntcontacten in de poliklinische apotheek met 80% verminderd. Dit maakt het voor patiënten mogelijk om te wachten in de Isala apotheek waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ophoping van patiënten in de gang als gevolg van opschaling van zorg in Isala wordt zo voorkomen.

Impact op zorgproces

Alle voorschrijvers van Isala worden verzocht om per direct alle poliklinische recepten elektronisch te versturen naar de thuisapotheek van de patiënt. Let op: Het is handig als de thuisapotheek is ingevuld in het patiëntendossier, dit kan bij het secretariaat, via mijnisala.nl of op de aanmeldzuil. Bij het ontbreken van deze informatie kan de voorschrijver op het moment van versturen de juiste apotheek selecteren uit de lijst met zoekfunctie onder de keuze “apotheek”. Deze lijst bevat 150 apotheken rondom Zwolle en Meppel. Als versturen niet mogelijk is kan er worden gekozen om het recept te printen met het verzoek om deze bij de thuisapotheek in te leveren.

In de volgende gevallen kan het poliklinische recept wèl naar de Isala apotheek worden gestuurd:

a. De patiënt gebruikt specialistische medicatie waar de thuisapotheek weinig tot geen ervaring mee heeft of die de thuisapotheek niet mag leveren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Alle add-on medicatie
  • Hiv-medicatie en hepatitis C
  • Geneesmiddelen waar specifieke zorgpaden voor zijn ingericht (zoals erytropoëtische groeifactoren, koloniestimulerende factoren, gonadoreline-agonisten)
  • Overig (zoals bijvoorbeeld fulvestrant en octreotide (oncologie) en tolvaptan (nefrologie))

b. Het lukt de patiënt niet meer om op tijd bij de eigen apotheek te komen, terwijl er wel zo spoedig mogelijk gestart moet worden met de voorgeschreven
medicatie.

Bij vragen over de uitzonderingen kan de Poli apotheker gebeld worden op nummer 8170

Receptenstromen buiten kantooruren (avond/nacht/weekend):

De Isala apotheek is spoedapotheek voor de regio en heeft in het weekend een personele bezetting die is aangepast op de recepten van de huisartsenpost (HAP) en de SEH. Ontslagrecepten zijn bewerkelijk en verhogen de wachttijd.

Daarom bij deze de dringende oproep om het aantal ontslagen in het weekend zoveel als mogelijk te beperken!