Contact
  1. Thuis blijven bij pijn op de borst

Pijn op de borst kan veel oorzaken hebben. Het is belangrijk om dit met de huisarts te bespreken. En bij spoedgevallen staat de ambulance snel voor de deur. Toch blijkt op de Eerste hartlonghulp vaak dat er niets aan de hand is. Hoe fijn zou het zijn, als je dit goede nieuws thuis al krijgt en dus niet mee hoeft naar het ziekenhuis! Een team, bestaande uit Isala Hartcentrum, het Isala Klinisch chemisch laboratorium en Ambulance IJsselland doen hier onderzoek naar. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Dominique van Dongen, arts-onderzoekster en cardioloog in opleiding bij Isala Hartcentrum

Veilig om thuis te blijven

Dit onderzoek zouden wij nooit kunnen doen zonder de hechte samenwerking tussen het Deventer ziekenhuis, de ambulancedienst, het laboratorium en de cardiologen van Isala Hartcentrum, benadrukt Dominique van Dongen, arts-onderzoekster en cardioloog in opleiding bij Isala Hartcentrum. ‘Vooral de ambulanceverpleegkundigen hebben hierin een belangrijke rol. Zij moeten namelijk kunnen uitleggen en de patiënt het vertrouwen geven dat het veilig is om thuis te blijven, ook al heeft iemand pijn op de borst gehad.’ Daarvoor gebruiken de ambulanceverpleegkundigen de HEART-score. De H staat voor History, oftewel de “geschiedenis” van de klachten. E is van ECG, het hartfilmpje, A de leeftijd (Age), R zijn Risicofactoren zoals overgewicht en tot slot de T van Troponine. Dit eiwit komt vrij in het bloed bij een infarct. Dus hoe hoger die waarde, des te meer risico op een infarct. Afhankelijk hoe patiënten scoren op deze vijf metingen, is het veilig om iemand thuis te laten. Van Dongen: ‘Eigenlijk doen de ambulanceverpleegkundigen thuis niets anders dan in het ziekenhuis.’

Enthousiast en positief

Omdat het om een onderzoek gaat, moeten patiënten die meedoen aan dit onderzoek toestemming geven. Van Dongen: ‘Het is absoluut geen verplichting. Inmiddels doen 90 mensen mee. Achtentwintig mensen zijn na het doen van de HEART-score thuisgebleven. Zij kregen binnen drie tot tot twaalf uur nog een keer bezoek van de ambulancedienst. Van Dongen: ‘Mocht de ambulanceverpleegkundige toch twijfelen of de patiënt heeft twijfels, dan kan iemand alsnog worden ingestuurd. Dat is in het begin drie keer gebeurd en uiteindelijk bleek er toch niets aan de hand.’ De patiënten die meedoen aan het onderzoek reageren enthousiast en positief. Van Dongen: ‘De Eerste hartlonghulp kan heel spannend zijn. Wat staat je te wachten en misschien gaat het met jezelf goed, maar met de buurman naast je kan het een stuk slechter gaan. Wanneer het niet echt nodig is, is het fijner om thuis te kunnen blijven. Maar dus met de veiligheid van een tweede bezoek, een telefoonnummer bij vragen en natuurlijk informeren wij de huisarts.’

Verder onderzoek

De cardioloog in opleiding hoopt dat de pre-hospitale HEART-score ooit de nieuwe landelijke richtlijn wordt. ‘Beter voor de patiënt en het bespaart kosten. Maar voordat het zo ver is, moet er nog veel meer onderzoek worden gedaan.’

Meer informatie

Lees ook:

Gerelateerd nieuws